Germ 900 serran

Gorey cigrayan 3 aman peynan de 47 14 serran peynan de z 31 hezar daristanan de ewat virazyayo. Cigrayan de sebeb veay daristanan Tirkya, se ra 90 merdim .

18 Temmuz 2017 Salı | Kirmanck


Gorey cigrayan 3 aman peynan de 47 14 serran peynan de z 31 hezar daristanan de ewat virazyayo. Cigrayan de sebeb veay daristanan Tirkya, se ra 90 merdim . 

Her veay yeno mehneya wikya tebet. Dinya de her serre 1050 mm varan vareno, labebel gorey zehet Kar Awe y Dewlete (DS) Tirkya de 643 mm varan vareno. Her iqas ke Tirkya bi cografyaya xo ya behr eman yena zanay, reyna z rewe wina nya. Tirkya tebet kerda bin kontrol santralan hdroelektrkan. darekar vaj kmya awe in a z rjeya awe barajan Stenbol ra yeno dyay ke Tirkya de wik esta.


Dengeya tebet bi birran bena

Babete ser o Kampanyaya Heq Awe ra Dr. Akgun lhane qisey kerde wina va: Gorey NASA Tirkya de wikya 900 serran yena cuyay. Rjeya awa barajan, rewa Tirkya nan dana. Dr. Maln Falkenmark serra 1989 xebatk kerd nufus proy y welatan potansyel imeyan awe muqayese kerd. Gorey netcey serey kesk 1700 metrekup awe kewena wexto ke rje bikewa o wext do rsk bivirazyo. Akgune va gorey cigrayan Tirkya de do serra 2023 de do serey merdimk 1125 metrekup awe bikewa wina qednaye: Na rewe yena manaya wikya awe.  zehet zrin y darekaran areser ny. Birnay dare veay daristanan ben sebeb bedilnay klm zdebyay germya heway.  


 JIN/STENBOL


163

YEN ZGR POLTKA