MIRZALI DRSIM: Hard Dewrsan: DRSIM

ike Drsim welat kirmancan o. Drsim welat wayr Raa Heqyan o. Drsim welat kirmancan kirdaan o. Drsim ewro jde mebe k welat cranan ma hermenyan o. Drsim welat nyaran meymanan o!

09 Mayıs 2017 Salı | PolitikART


Qesekerdox ser zaf, zaneyox xo vnitox xo km ca Drsim Andrank

Edp Cansever r xo; Pgira mi de Veng Gon de vano: nsan kuwno qilixe cawo ke weya xo rameno/awa o cay r, herra o cay r/moseya ke awa ucay de azne kena/herra ke vlike tom dana Sar ma cawo ke Raa Heq ramya ucawan de tabyat de tenna twerte der . ike(unke) Drsim de weya(cuye) nsan; dar ber, teyr tur, kemer-ku b. de prabestya. Sar Drsim j(sey) xoza y. Tay waxt bveng, tay waxt hrsin, hama im xo dare ra nseveknen. ike Drsim welat kirmancan o. Drsim welat wayr Raa Heqyan o. Drsim welat kirmancan kirdaan o. Drsim ewro jde mebe k welat cranan ma hermenyan o. Drsim welat nyaran meymanan o! 


Tarx Drsim 

Qal tarx Drsim ke kerd gereke qal Qogr k bikeryo. ike tarx Drsm Qogr het kamye, tqat, zon zagon ra j (yew) o. N tesbt, kitab Nur Dersim Tarix Kurdistan de Dersim de k zaf cawan de vneme. 

Drsim de medenyet, M.V.6000 de nanyo ro. [1] Virati bend keban de, emgezek-Pulur (Sakyol) de (M.V.5500-3500) 13 qat, skan by tesbt. [2] Ewro qelaya Baxin, Ambar, Rabat, Masum Pak, Mazgrd, emgezek Prtege muhm . emgezek de turbeya Hesono Derg, Pirdo Svdn, Pulemurye de Pirdo Dest Xanime k muhm . Pulemurye de Oday Veyvikan dem Urartuyan ra mend.   

Drsim de dewro kan de; Pleser Hurryan (M.V.2200), Httan (M.V. 1300), Urartuyan (M.V.1200), Medan, Persan Makedonan (M.V.120, M.V.17 M.D 200), Romayan, Partan, Vaspuraganan, Bzansan, Sasanyan hukimdarn ramita. 1879 de namey Drsim ra byo vlayet. Nat Hakki Ulux vato; Dewlete Drsm r 108 rey hr kerdo, hama zafer ndyo. [4] Dewr Osman Tirkya de qirrm zaf . Nnan ra cay qirrm Qogr Drsim zobna ca der .   


Qirrim Qogr 

Mavna 6 adare-20 hezrane 1921 de, Qirrim Qogr virajya. N tkewtian de zaf nsan merd. Dewlete nyado ke nya (wna) nnan de bas nbeno, na gym(rey) svl ser o hr kerdo. Hezaran ra mileto bguna (doman, kokim, cn) qirr kerd. N qirriman de Nurettno Hrdisin Osmano Leng iqa dew alewyan ke vejye ver, pro vsn. Cny, domon, kokim pro sanit ekan mseran ver. Qom kirmanc ver tifongan, ptowan bombawan de zaf xoverdayo pl ardo meydan, hama oncya k zafer ndyo. Na hal de helbet tay terso ar kurdan k esto. Vatna vernan ra; Kerm dare, zerey xo der o. Dewlete 17 hezrane de dorm Alan Heyder Beg arno. Na tertele de Nur Dersim, Alr Zerfa xeley. Alr Zerfa xoverday xo oncya k nqedeno, cavury am Drsim. Drsim de hata ke dest bbextan ra kiy16 serr mend. 


Tertel Drsim

Ebe vatena Cemal Sureye; Kutik ver tarx, loway de b y. Drsim k j Qogr hem tirk nbyo hem k sunn. Poltkawa nan de; Sar Drsim, kergana zerey dewlete by. [5] ike sar Drsim, zaf ten kirmanc alew by. Mras tthat Terakk, Komara Tirkya k nkar nkerdo! Na sevet ra Serwezr Tirkya nonu, 1935 de yo Drsim. Peyser ke amo, 25 gaxane 1935ine de Qanno Tuncel veto. Ebe na qann namey Drsim vurno, kerdo Tuncel. Seykaro Umm tdar kerdo Korqomutan Alpdoxan Pasa ardo ser. Her (heme) ke kerdo amade, tertelewo diyin k 4 gulane 1937 de virato. No tertele de welixa Ataturk Sabha Goken k bya. Tertel 1937-1938 y Drsim de, gorey reqem dewlete ra 13 hezar ra jde (ma zanme ke no 50 hazar ra jder o) nsan kiy. Oncya reqem dewlete de 12 hazar nsan k mefin (surgin) bye.(Ma zanme ke 5-6 kat ney ra jder o) 

Server xoverday Sey Rza, xodarya aran ra amo ke ro Erzingan de wal de qesey bikero, Qereqol Mut de pgureto. Berdo Xarpet de eto bindestxane. Xodarya mehkeme emr Sey Rizay ard war, emr lacj ci k kerde girs (gird). Sewa bazar, 15 gaware 1937 de,  ver far wesaytan de, darde kerd. 

Dewlete ebe marfet n di qirriman, wato ke kamya ma, zon zagon ma wedardo, hama hen (wn) aseno ke bmirod menda. ike ewro ebe ra Alr-Zerifa, Nur Dersim Sey Riza ra milyon son. Drsim a nya hond (qas) kewto ra ver iman goneweran wazen ke tayna qayt bme.


ndor Drsim 

indor Drsm vern de zaf hra byo. Ebe het tqat, zon zagon mefin qayt kerd, Drsim di qorr de name byo. Drsimo zer, Drsimo teber. 

Drsimo zer: Ewro Mamekye, Pulur(Vacuxe), Prtege, emgezek, Xozat, Mazgrd, Pulemurye Qisle r vajyo.

Drsimo teber: Sewaz ra; Kamlava (mranli), Qogr(Zara), Hafk (Kohsar), Dvrx, Kangal, Sehr, Erzingan ra; Gercans (Refahye), Kemax, Kuruay (l), Canca ra; Kelkt ran, Erzingan ra; Trcan, Exn (Kemalye) Mose (ayrl), Melet ra; Erebgr, Erxevan(Arguvan), Elazz ra; Qowancyan(Kovanclar), Palo (Palu) Dep (Karakoan), ewlg ra; Gx(Kxi), Azaxprt,(Adakl), erme (Yedsu), Xolxol (Yayladere), Kanre (Karlova), Mu ra; Gimgim (Varto), Erzurum ra; Xinis, Tatos (Tekman), Oxl (at) guretb zerey xo. N cawan ra het cr ser ca vurnayox k ewro Semsr Mere de k weya xo ramen. 


Zon zagon 

Tay arkerdoxan ra gore; Drsimo zer de (gola Drsim) %70 kirmanck qesey beno, %25 k kurmanc qesey beno. Sar Drsim het tqat de jde xo wayr Raa Heq deyin name ken. Sar Drsim wayr 12 wareyan (ocaxan) . 

Tay arkerdoxan ra gore; Drsimo teber de ebe %30 kurmanc, %60 k kirmanck (zazak) qesey beno. Ht tqat de tay xo wayr Raa Haq (Reya Heq), tay alew, tay k sunn deyin nam ken.

Zon zagon sar Drsim de cay tamir zaf giran o. Sar Drsim hem dez kulan xo hem k tqat xo ebe marfet tamir ardo meydan. N sebeban ra tay cawan de qurana tline ra name byo.

Tay werd sk: Nono mite, nono tre (nono soj), nono tapilme, nyaz, psare, r, zerevet, bizike, ronen, re soj, xasile, keske, hayz, qawute, pye, helsa, hewla b. 


em jyar

ndor Drsim de zaf ten em est. Nnan ra tey; eme Munzur, em Per, em Pulemurye, em Murad, em Firat, em Tahar, em Havaor, b. im Sar Drsim de em jyar . Ort nnan de cay em Munzur zaf muhm o. N man de xeyl cisn mosey k est. Nnan ra qiymetin; mosey benekin sr y. ike n teyna Dersim de est. Sar Dersim n bimbarek vnit nwerde.  

Drsim de cay kowan zaf berz o. Ort nnan de cay Koy Munzur zaf qiymetin o. Zerey ya k dorm nnan de xeyl koy jyar k est. Koy Bava Duzgin, Koy Jle, Koy Tujk Bavay, Koy Baxire, Koy Hel, Koy Mor, Koy Gokar Bavay (Gimgim der o), Koy Silbus(Xolxol der o), Kowo sr(Qogr der o), Kowo Kose (Qogr der o). N koy het tqat de jyar dyar .   


Dorm munzur de 1518 nebat est

Tay Nebat: Drsim het nebat ra zaf dewlemend o. Drsimo zer de cay birr ort hardo welat de % 27 o.  Munzur ser de dorm munzur de 1518 nebat  zann. Nnan ra 45 ten teyna koy munzur de dos by. [6] ndor Drsim de dara mojene zaf ca de esta. Darey bnan ra tay; dara goze, dara merxe, dara mamuxe, dara saye, dara murye, dara sincike, dara qawaxe, dara vyalle, dara ame, dara tuye, dara lane, dara ze, dara gile b. 

Drsim de zaf roway yaban k est. N dem mefin de (1938-1948) ke xo eto bext birr kowan heyat nan xelesno. Nnan ra tay; sung, sung kunkor, sung moran, say bin hard, r, tar, tar vorekan, heliz, moresing, rk, hluge, savile, mury saqoq, goze, xibe, bol, tuye, ze, gile, lan, hruge b. 


Pepuge sahad dez kulan Drsim o

Drsim het heywanan ra k zaf dewlemend o. Cay xon kemer zaf muhm o. ike Tirkya de ju-di cay bnan de dos byo. Oncya cay mal peskovye (gavok) mal kir zaf berz o, ike n mal xizir saye by. Nnan ra zobna; kesa, kuse, simorik, lu, verg, xoz, hes, awrs, zuze, kurebesik, kuze, loxa korre, xezale b. k est.

Drsim de cay pepug zaf giran o. ike o sahad dez kulan sar Drsim saye byo. Drsim de sisarike k bimbarek saye bya. Ley nnan de; zarance, mlike, qirawile, qilancike, kancike, hel, atmje, pyo korr, darkutik, dksilman, baz, gorgene, fat-fatike, sew-sewuke, qulinge, kesexure, cukerese b. k est.

Tay Jyar Dyar: Gola Buyere, Kemer Duzgi, Tujik Bava, Hnyo Pl, Koy Baxir, imey Muzir Bavay, Gola etu, Tum Xizir, Nan Ol, Kal Ferat, imey Halbor, Bavay Buk b. Drsimo teber de; Silbus Bava, Gokar Bava, Cog Bava, Nahalasr, yay engel, Kanye Sip, yay Kose b.


Drsim ebe tqat xoverday xo Drsim o 

Weya sar Drsim de misaybn kewrayn zaf torey qiymetin b. i hf ke roj be roj darn we. Drsim ebe dez kulan xo, tqat xo, kirmancya xo, xoverday xo Drsim o. Drsim hata na dem kes r bbextye nkerd. Na sevet ra kam ke tengye de mendo xo eto bext Drsim. ike Drsim de bbextye kerdene ort pro sucan de suco pl o. Ewro k bbextye; kamya xo ra, zon xo ra, tqat xo ra vrayo. Hond ke helm ma de b gereke omid xo vnd mekerme. ike vatey vernan ra; Lozine iqa ewt bibo k, d rat vjno!       


* [1]Cafer Demir, Osmanl ve Cumhuriyet Dneminde Dersim, Umut Yay.st.2009.s.6

[2]Turabi Saltk, Zamann Dngsnde Dersim, Fam Yay. st.2012.s.16

[3]Mehmet Bayrak, Krt ve Alevi Tarihinde Horasan,zge Yay.Ank.2013. s.24

[4]Rojnameya Taraf, Aye Hur, 29 gulane 2011.

[5]Dersim Jandarma Genel Komutanl Raporu, Kaynak Yay. st.2000.s.168

[6]Hasan Torlak, Tuncelinin Endemik Bitkileri, Yolculuk Dergisi, Austos 2011,s.98


560

YEN ZGR POLTKA