Xeyal 33 kesan nno roti

20 temuze 2015 de qezaya Pirss ya Riha de vera kes ke seba hetkarya domanan Koban her cay welat ra ameyb thet de teqay virazyab teqay ver 33 endam Federasyon Komeley Ciwanan Sosyalst (SGDF) merdb.

11 Ocak 2017 arşamba | Kirmanck

20 temuze 2015 de qezaya Pirss ya Riha de vera kes ke seba hetkarya domanan Koban her cay welat ra ameyb thet de teqay virazyab teqay ver 33 endam Federasyon Komeley Ciwanan Sosyalst (SGDF) merdb. Bad teqay derheq Mudir Asay Mehmet Yapalial de tehqqat ameb destpkerdi netcey de Mehmet Yapalial r 7 hezar 500 TL cezaya pereyan ame day.Babet ser o kes ke teqay de birndar bb, qisey kerd.

Qerar ameb day 

Yasin Can qiseykedi xo de wina va: Ma cezaya pereyan qebul nken. Teqay ra tena yew pols berpirsyar nyo. No mehkemekerdiko formalte yo. Yary (henek) xo bi ma ken.  Ancax ma bib yew ma eken na gonye bid vindarnay.  Ma do hesab ci bipers. 

Hende erjan nyo 

Onur Kartal z qiseykedi xo de wina va: Eke doze bi hawayo edaletin biameyne muhakemekerdi do rayr mergan bnan bigiryayne. Cuy 33 kesan bi 7 hezar 500 TL nno roti, ma do hesab bipers. Verfeka SGDFy Ceren obane z va eke qetlyam nro ronkerdi do her roje merg bib wina va: No qerar de kam qetlyam kerdo kam emr dayo, dyar o. Ratye her kes ra yena nimiti. Cezaya ke seba Mudir Asay ameya day, ceza ra vr sey xelate ya.


DHABER / RIHA


116

YEN ZGR POLTKA