Qican koy

08 Temmuz 2017 Cumartesi

XOSER EWLG

Yew ewa hamnan hewa z zaf germo. Kes nekeno ke zerrey banan de bivindero. Heme cnyan dewe ver beran xo de rontne. Taye camrdan z ameb pser, ser dam Xal Hs de ay imitne. end heb cnyan z ameb pser ber teber Xal Naz de qalkerdne. Cnyan qal qican xo mrdey xo kerdne hem vatne hem z huyayne. Wext zaf bibo erey, hewa z bine bi wenik qican hurd z verard dadyan xo de b hune. 

Hna wexta vilabyayi ameya wa Xal Naz hama qal xo nqednay b, ke yew crane nan bi tirnefes ame het cnyan. Na crane nan digan (hemle) b bade yew ame qic xo ardne dinya. Heme cran tersay vat ke belka ha qic xo ana. Cnyek rasa nan het binek arasya la ters xo ver nekana qal xo bikero. end deqa ra pey serey xo ard ver cnyan, veng xo ke nizm bi ters bi va Qican koy kewt dewa ma. Heme cnyan ewny yewbnan ra ew ra veng nvejiya. Xal Naz veng da ci pers kerd ke end heb qij kewt dew bi qerqlyayi persa Gelo dormaleya dewe de esker esto? Ez tersena dewlet yena hem ma hem zi qican koy kena. Hama qal y fek y de b di heb kenaya rindyer bi qinc esker koey ban ra vejy vane (ley, het) cnyan nan ra vat ewa ima bixeyr bo; sima senn ? Heme cny warit we bi yew fek ra vat Homa raz bo ima bixeyr amey dewa ma. Hela byer vane ma de ron. Yew kena y bn ra binena pl b aye va; N ma neken ina hel bironi, ma tena ny embaz ma z est. Ma qayl ima heme dewijan reyde qal biker, gereka ma pawey heme cranan ima biker. Nika ma heme keyey geyren venden. ima z bi qijan xo byer ver camy dew. Keneke qal xo qedna bi embaz xo vyera i keyeyan bnan.

Xal Naz va; de warz ma z yer? Heme cnyan qican xo girewt vere xo het cam; Vere cam de yew het de camrd kom b yew het de z cin. Qican z ters ra xo etb verar dadyan xo. unke zaf qican dew, qican koy enawt b la hema newe vnay. Win aseno ke xeylek qican koy kewtb dewe. Label y ke ameb myan dewjan ahar kes b. Di kena di camrd b. bnan dormaleya dewe de asay embazan xo girewt b. 

Di ten ra yew camrd ver dewjan de vindertne, bn z verny ar de qiseykerdi xo destpkerd b. Bi venga qerarn berzn ra hevr nasnameye partya xo sereke partya xo da sinasnay. Bade c derheq armance wati partya xo ser o nzdye hr saet qal zehet kerd. Bado ke qal xo qedna,  dewjan ra pers kerd va Mi qal xo qedna ez bawer kena ke ima hemeyan mi fehm kerd. Nika z ma ima godar ken. Hevr dewjan ra veng nvejya, di deqeyan ra dima end heb dewijan ser rewe partye, qewimyay peyn y Kurdistan hal tkon ser o fikr xo ard ser ziwan pers xo pers kerd.

Qic koy heme persan r cewab day reyna va Zewbn pers ima esto? Yew kenaya qicik ra veng vejya prokn im aaryay het aye ra. Ewnyay ke na kena kenaya Ap Hus Zelal a. Zelal nzdy hewt serre ya. man aye hewze, por aye z zerde bi. Yew knaya zaf rindek delal ya. Gorey vatian dewjan z gorey emr xo z zaf bi aqil b. Zelal vane (het) qic koy ke qisey kerd va; Ez qayila to r iyeke pers bikera. Heme dewj ima ri van Qican koy, la mi fehmnkerd ima qey (ima) qic koy y? Koy, welat ma, dad baby ima yo? Ez ina zaf meraq kena. Verba pers Zelal heme dewij qic koy yew fek ra huyay. Zelal ermya serey xo kerd verard dadya xo, xo nimite. Ey camrd ame vane Zelal Zelal girewt verar xo, Zelal ma kerd. Go Zelal de va; Zelal dad baby ma heme esto keyey ma z esto, la welat ma bin dest zalimn de yo. Na rid ra ma koyan de cuwyen verba zaliman tkon ken, semed welat xo semed ar xo. Ma neken sey ima keyey xo de bivinder, cunke eke zalim cay ma bizan yen ma tepien kien. Na sebeb ra ma koyan de vinden. Koy welat ma, sey dad bab ma pawen. Cok ra namey ma z myan ar ma de qican koy yo. 655
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: