Xeta xayn hemkare reyna binkewte Merheba vil:

17 Mart 2017 Cuma

EYDA ASMN

Ez wazena to r nameyk binusn. La sen dest pbiker nzanena. i vaj? Ya raste y ke vaj zaf la se vaj? Kamc ekuy bese ken? Ma eky bese biker ke ez to r yan zerrya xo, yan mezg xo vaj?

Rindeka welat mi, vilika koyan Kurdistan, ti zanena nan ira ti kerda hedef serey to de na to ra; ike to qefiliya nan antn. To qefiliya nan musnayn dinyaye. Vilika Baxeya zerrya mi, porxelaka mi, mi zaf briya to kerdo. Ez roje be roje rewa to opnena. Ten ez n, pro embaz opnen. Ma paway to y. Ma paway to y ke ti vstk ver we b, br myan ma. 

Hal ma zaf rind o. Ti qet xeman mewe vilika rindek e. engal ver ra rindr o nika. Ti zanena bi n r xeta xayn, hemkar netewpereste reyna binkewte. Xeta xoverroday azadiye bye xurt. engal de roy Apoger b xurt. Hesab erdoxan, barzan hevalbendan nan p vecya. nan hesab kerdb ke engal zaf rehet bigr, engal ra r Rojava biker. nan hesab kerdb ke bi kemerk di ikan bik la hn nb. Kemera nan erexye nan ginaye keel nan ra. 

To bdyn bi kameraya xo dmen bpn bikerdn. Dmen merasm ehdan, tawo ke ar Rojava ame engal, dmen dayikan ser xendekan, dman engalijan Ber Kerse hna zaf dmen. Merex meke vil hevalan to, agirtan to dmen guret. Tawo ke ti bya we reyna ameya engal ti do bivn. Dmen muth b. Her ca de roy Apoger b. Hende we b, hende we b ke. Dayikan engal bejna eteyan erdoxan barzan sencn. Musna nan ke zerrya nan end pere ya. To bidyn dayk iqas cesur b, iqas hewl b. Dimen hemver nan de binkewt. 

ar qampa Newroze wat br engal, la kelpan (haa kelpa r) erdoxan barzan nverda. La nan k dersade wee daye kelpan, musna nan ke d komel zid hn loqmeyode rehet nyo. Ten ar qampa Newroze, ar Rojava n, pro Kurdistan ar ke hna zerrya xo bi merdimiye dana piro wut ra, pta komel engal gurete. Tarx zidyan de bi taybet engalijan de herhal na reya yewin a ke hende ar dostanya zidyan keno. Pta zidyan gno. No zaf wea engalijan . engalijan zaf moral guret. engalijan hs kerd ke ten ny. engalij d bi n hz hn rehet xoserya xo awan biker. Hawt hd n r, no ro ke bi dest kerm dare virazya do bib vesleya hn bi awayode xurt awanbyay xoserya engal, bb yewya Kurdistan engal. 

Pnya nameya xo de ez lew nana sirotan to y sran, iman to y alnan  to virar kena. Ha ver ke ez xo vra biker, mi seba to vil nay ro. Ez, vil, pro embaz engal paway to me. Wisar engal paway to yo. Ti do gereke bi kameraya xo wisar engal bianc. 

Zaf, zaf rind qayt xo bike. Rew we be b. 811
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: