Êlîh'te kayyum bilançosu: Kadın yalnızlaştırıldı, çocuklar çetelere teslim

DBP'li Êlîh Belediyesi'ne 2016 Eylül ayında atanan kayyumun ilk işi, her türlü şiddete karşı mücadele veren Selis Kadın Merkezi'ni kapatmak ve 'Kadın Semt Pazarı'nı karma hale getirmek oldu. Halkevlerinin kapatılmasıyla ise yüzlerce çocuk fuhuş, uyuşturucu ve bahis çetelerinin hedefine girdi.

07 Eylül 2017 Perşembe | Kadın

DBP'li Êlîh Belediyesi'ne 2016 Eylül ayında atanan kayyumun ilk işi, her türlü şiddete karşı mücadele veren Selis Kadın Merkezi'ni kapatmak ve 'Kadın Semt Pazarı'nı karma hale getirmek oldu. Halkevlerinin kapatılmasıyla ise yüzlerce çocuk fuhuş, uyuşturucu ve bahis çetelerinin hedefine girdi.

Türkiye’de 1 yılı aşkın süredir ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) Kürdistan’da ilkin kadın kazanımlarını hedef aldı. AKP'nin OHAL, kayyum ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle kadın kazanımlarını hedef alması sonucunda kadın kurumları, dernekleri, kooperatif, atölye, işletme ve basın araçları kapatıldı. Özellikle kadına yönelik şiddet, çalışma ortamlarında yaşadıkları haksızlıklar, taciz-tecavüz ve cinsel istismar vakalarıyla yakından ilgilenen kadın kurum ve derneklerinin kapatılmasıyla bölgede ciddi bir eksiklik yaşandı ve Êlîh'te (Batman) cinsel istismar ve şiddet büyük ölçüde artış gösterdi. 


Tek elden yönetimi uyguladı

11 Eylül tarihinde Batman Belediyesi'ne atanan kayyumla eşbaşkanlık ve eşit temsiliyetle yönetilen belediyeler erkek iktidarın eline geçmiş oldu. Eşit temsiliyeti temel alan DBP'li belediyeler tarafından oluşturulan, içerisinde 15 üyenin kadın, 15'nin de erkek olarak yer aldığı belediye meclisi, kayyum tarafından işlevsiz hale getirildi ve belediyeyle ilgili kararlar tek elden uygulamaya konuldu. 


Toplumsal üretim ortadan kaldırıldı

Kayyumun bir diğer işi ise 27 kadının yer aldığı eşit temsiliyeti esas alan çalışmaların yürütüldüğü Kadın Politikaları Müdürlüğü'nü kapatmak oldu. Müdür olarak görev yapan sosyolog Rana Şeker de işten çıkarıldı. Kadınları sosyal ve ekonomik hayata dahil eden Hevi-Umut Kadın Atölyesi de işlevsiz hale getirildi. Kadınlara mesleki yeterlilik kazandırarak ekonomik alan yaratan Hevi-Umut Kadın Atölyesi, ekonomik anlamda toplumsal üretimi, dayanışmayı, ortak hareket etmeyi amaçlıyor ve bu amaçla kadınları bir araya getiriyordu. Ortak yaşamın dikkat çektiği atölyede kadınlar hem öğreniyor hem de ürettikleri ürünlerden gelir sağlıyordu. 


Tabeladan 'kadın' kelimesi çıkarıldı

Batman Belediyesi Kadın Spor Kompleksi'nin Kürtçe tabelası da indirilerek tabelada yer alan 'kadın' kelimesi çıkarıldı. Böylece kadınlar için yapılan spor kompleksi karma hale getirilerek ismi 'Batman Belediye Spor Kompleksi' olarak değiştirildi. Kadınların sıklıkla kullandığı spor kompleksinin karma hale getirilmesinin ardından buraya yalnızca erkeklerin gittiği görüldü. Kentte kadınların erk tahakkümünden sıyrıldığı nadir alanlardan biri olan bu spor kompleksinde kadınlar bir araya gelerek, ilk toplumsallaşma örneğinde olduğu gibi dertlerini paylaşıyor, ortak çözümler buluyordu. 


Semt pazarları işlevsiz

Kadınların kendi üretimlerini kazanca çevirdikleri Gültepe Mahallesi'nde kurulan Kadın Semt Pazarı, yine kayyum tarafından 'Organik Semt Pazarı' adı verilerek karma hale getirildi. İş yaşamına girerek kendi ayakları üzerinde duran kadınlar, karma hale getirilen semt pazarına artık gitmek istemiyor. 


Selis'in projeleri yarım kaldı

12 yıl boyunca aktif bir şekilde kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele çalışmaları yürüten Selis Kadın Merkezi de 25 Aralık 2016 tarihinde kapatıldı. 1 psikolog ve 6 sosyolog kadının çalıştığı kadın merkezi, Êlih'te kadınların herhangi bir sorun yaşadığında kapısını çaldığı ve güvendiği tek yerdi. Kapatılmasıyla birlikte 7 kadın çalışanı da işten çıkarılarak, 10 yıllığına valiliğe devredildi. Merkezin kapatılmasıyla kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz vakaları artış gösterdi. 

Evleri dolaşarak kadınları dinleyen Selis Kadın Merkezi çalışanları, yaşadığı sorunları söylemekten çekinen kadınlarla özel olarak ilgileniyordu. Cinsel istismar vakalarına yönelik çalışmalar yaparak ailelere ve istismara uğrayan çocuklara destek olan kadın merkezi, 'Kadının beyanı esastır' ilkesiyle çalışıyordu. Selis'in kadınların maruz bırakıldığı şiddeti ve baskıyı ortadan kaldırmak için başlatacağı tüm projeler ise kapatılmasının ardından hayata geçirilemedi. 


Gençler çetelerin hedefinde

 Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere sanatsal, kültürel yeteneklerin geliştirilmesi için DBP'li belediye tarafından 2007 yılında farklı zamanlarda açılan Mehmet Sincar, Musa Anter, Edip Solmaz ve Ahmet Kaya halkevleri de ya kapatıldı ya da işlevsiz hale getirildi. 2016 Eylül tarihinde kapatılan halkevlerinde eğitim gören yüzlerce öğrenci ise kültürel ve sanatsal eğitim hakkından yoksun bırakıldı. 

Özellikle gençler ve çocukların bir araya geldiği halkevleri kapandıktan sonra sosyalleşmekte güçlük çeken çocuk ve gençler farklı alanlara yönlendirildi. Halkevlerinin kapatılmasıyla beraber boşluğa düşen yüzlerce çocuk, böylece kentte bulunan fuhuş, uyuşturucu ve bahis çetelerinin hedefine girmiş oldu. n HABER MERKEZİ468

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA