Domnay Kirmanck msyon cinyan o

Nutoxa kitab Nare Kadin Bahar Kizile roja ma ya ewroyn ke qirkerdi ke het dewletan ra ben yen vrkerdi lminya zanay sey slehko pskolojk yeno xebetnay de bale ancena pey xo de belge veraday ser. Kizile kitab xo de qala cuya xo de op cinya Drsim kena.

08 Ağustos 2017 Salı | Kirmanck


MELKE AYDIN/JIN/DRSIM


Nutoxa kitab Nare Kadin Bahar Kizile roja ma ya ewroyn ke qirkerdi ke het dewletan ra ben yen vrkerdi lminya zanay sey slehko pskolojk yeno xebetnay de bale ancena pey xo de belge veraday ser. Kizile kitab xo de qala cuya xo de op cinya Drsim kena.

Bahar Kizila ke Unversteya Stenbol de Bea Sosyoloj de wanena, qisey kerde dyar kerde ke vera asmlasyon de gan leheya kirmanck bra averberdi.Kizile va her iqas ke kirmanck ziwan min y dayke yo z, ez dima  ra bi hewlday xo musaya wina domnaye: Wexto ke ez mrdey xo ra cya bya, ez hal cinya Drsim ser o fikiryaya. Cinya Drsim vera ert mercan tewr zehmetinan de dax wayr co cuyay ya. Cinya Drsim tarx de tkonko gird dayo. Mi z wat ke wa no vn nbo; cok ra mi nut. Cografyaya Drsim cografyayka mak ya. Ewja de cinye cuye awan kerda.


Hedef aye ya Kirmanck 

Kizile dewam qiseykerdi xo de dyar kerde ke aye Kovara Kozmos de nutey bi namey Hezrane de merg zehmetin o nuto wina dewam kerde: Mi kayk tyatroy de z kay kerd. Gan merdim ziwan dayke emro enik de bimuso. Ez wazena bi kirmanck biwana binusa. Eke ez hewnan xo bi kirmanck bivna, o wext ez do kirmanck binusa. Label hema rew o. Eke ziwank het domanan ra nro qiseykerdi, o ziwan merg ver de yo.

Bahar Kizile veng da Drsimijan ke wayr ziwan dayke bivejy qiseyan xo bi n vatenan qedna: Gan ar Drsim hna zaf muhm bido ziwan dayke. Ma nn ny dewlete ra bipaw. Tarx orte de yo; no ziwan Drsim de hewl dya ke bro inkerdi, gan Drsim de z bro cuyay. 146

YEN ZGR POLTKA