‘Kürtler yorgun Kürtler korkmuş’ gibi mi geliyor size?

hevaltaha@riseup.net | 20 Nisan 2017 Perşembe

HEVAL TAHA

Yazının başlığında yer alan tırnak içi bölüm bana ait değil. Aslında kime ait olduğu da meçhul. Bu başlık 16 Nisan anayasa referandumu sonrası artıgerçek isimli internet sitesinde yayınlanan bir “analizin” için de yer alan bir ara başlıktan alıntı. 

Yazarının imzası bulunmayan “analiz”in başlığı, “Düşen omuz, bomboş sokaklar, kaybedilen metropoller.” Yazının bir bölümde Kürt seçmenin tercihleri üzerine yoğunlaşmış, buradan bazı “sonuçlar” çıkarmış yazar. Gerçi yayınlandıktan kısa süre sonra “Kürtler yorgun Kürtler korkmuş” ara başlığı altında yer alan bu bölümü hiç bir açıklama yapmadan yazının içinden çıkarılmış. Sosyal medyaya bakacak olursanız bu “analiz” karşısında yükselen sert tepkinin ardından bu tasarrufta bulunulmuş. Yine de site yöneticilerinin bu konuda tatmin edici bir izahta bulunmaları elzem görünüyor.

Kürdistan’da ortaya çıkan referandum sonuçlarından hareketle, “Kürtler yorgun Kürtler korkmuş” ara başlığı ile yazılan ve daha sonra yazının içinden çıkarılan bölüm şöyle, “Kürt oyları Erdoğan’a ‘geçici’ zafer tattırmada yardımcı olmuş görünüyor. Evini başına yıktığı Kürt biraz ‘aman dilemiş işkencecisinden.’ Başkan mı olmak istiyorsun. Ol! Yeter ki çek o kirli, acımasız elini yakamızdan.” 

İlk söz olarak evlatları Diyarbakır zindanlarında işkencecisinin hatta ölümün üzerine yürümüş bir geleneğin bugün “işkencecisinden aman dilediğini” söylemek siyasal bir dille ifade edilemeyecek bir düzeydir. 

Yazar Kürdistan genelinde yüksek oranda çıkan hayırı böyle okumuş. İlk kez değil yüz yılı aşkındır defalarca iktidarlar tarafından evi başına yıkıldığı halde direnişini sürdüren Kürtlerin “aman dilediğine” hangi sonuçlara bakarak hükmetmiş yazıda bu yok. Hemen her seçim bölgesinde hayırlar önde çıktığı halde yazar, Kürtlerin Erdoğan’a “Başkan mı olmak istiyorsun. Ol” dediği vehmine kapılmış. Ya referandum sonuçlarını takip etmemiş yazar ya da... 

Dediğim gibi bu bölüm yazıdan çıkarılmış ancak internette arama motoru google’a “Kürtler yorgun Kürtler korkmuş” ifadesini sorgulattığınızda karşınıza artıgerçek internet sitesinde, “Düşen omuz, bomboş sokaklar, kaybedilen metropoller” başlıklı yazı geliyor. Ancak yazının içinde “Kürtler yorgun Kürtler korkmuş” ara başlıklı bölümü bulamıyorsunuz. Bu yüzden “analiz”in bulduğunuz halinde referandumun Kürdistan’daki sonuçlarına ilişkin tek satır yok. 

“Analiz”in geneline ilişkin elbette söylenecek birçok şey var. Ancak işin o tarafına hiç girmeden sadece söz konusu referandumun ve yaratacağı siyasal sonuçların ciddiyetine varamadığını ifade etmek yeterli olur sanırım.

Öte yandan başta kayyım atanan belediyeler olmak üzere Kürdistan genelinde yüksek oranda çıkan hayırı dikkate almayıp referandum sonuçlarını Tayyip Erdoğan’ın okuduğu gibi okumak neyle izah edilebilir. Dolayısıyla yazı bu anlamıyla siyasi gözlem vasfını yitiriyor. 

Yüz yıllık inkarın yanında otuz yılı aşkın bir süredir uygulanan açık devlet terörü karşısında direnen Kürt halkının “yorulduğu” sonucuna nasıl varılmış. Bu izaha muhtaç bir durum. Daha da ileri giderek Kürt halkının Erdoğan iktidarından “korktuğunu” söylemek üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir “analitik” yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Yazara göre Erdoğan iktidarı Kürdistan şehirlerini yerle bir etmiş bunun karşısında Kürtler korkuya kapılmıştır. İstanbul’un birçok ilçesinde çıkan hayır oylarına değer atfederken Kürdistan’da çıkan hayırları Kürtlerin teslimiyetine yormayı anlamak mümkün değil.

Kürt tarihini detayları ile bilmesini bekleyemeyeceğimiz anlaşılan yazarın Kürt siyasetini ve seçmen profilini tanımaktan çok uzak hali ile giriştiği “analiz” ciddi maddi hatalar içeriyor. 

Onlarca milletvekili, yüzlerce eş belediye başkanı ve binlerce kadrosu tutsak edilen Kürt legal siyasetinin tüm olanaksızlıklara karşın elde ettiği sonuç siyasal tarihin dikkatinden elbette kaçmayacaktır. 

TSK tarafından tam anlamı ile yıkılan Yüksekova, Nusaybin, Cizre, Diyarbakır Sur hayır oylarının çok yüksek olduğu yerler oldu. İktidarın tüm baskısına karşın ortaya çıkan bu reddin dayandığı direnişi görmemek kabul edilir bir yaklaşım değil. Ayrıca yurt genelinde hayırın en yüksek olduğu iller sıralamasında Dersim, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari ve Iğdır en başta yer almışken Kürtlerin “korktuğunu” söylemek hangi aklın ürünü. 

Bunların hiç biri ulaşılması zor bilgiler değil. Tümü günlük haber takibi içinde gazete ve televizyonlardan ulaşılabilecek bilgiler. Hal böyle iken bahse konu “analiz”in bilgi eksikliği bir yana Kürt halkının “yorulduğunu” ve “korktuğunu” söylemesinin siyasal bir analizin maksadını aşmasının ötesinde ciddi sorunlar barındırdığı kesin.                    hevaltaha@riseup.net1303
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: