1. Ekososyalist Enternasyonal’e Kürtler de katıldı Öcalan’ın fikirleri Venezuela’da

Venezuela’da Kasım ayının ilk haftasında düzenlenen ‘1. Ekososyalist Enternasyonal’, uzun bir hazırlığın ardından başta Latin Amerika olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen delegelerle yapıldı. Kürtler adına bu konferansta, Mezopotamya Ekoloji Harketi’nden (MEH) bir temsilci katıldı.

16 Kasım 2017 Perşembe | Toplum-Yaşam

İZLENİM/HABER - ERCAN AYBOĞA


Venezuela’da Kasım ayının ilk haftasında düzenlenen ‘1. Ekososyalist Enternasyonal’, uzun bir hazırlığın ardından başta Latin Amerika olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen delegelerle yapıldı. Kürtler adına bu konferansta, Mezopotamya Ekoloji Harketi’nden (MEH) bir temsilci katıldı. 

1. Ekososyalist Enternasyonal’ın kararı, Ekim 2016’da yine Venezuela’da düzenlenen bir uluslararası buluşmadan çıkmıştı. Bu hazırlık toplantısı, çok sayıda Venezuelalı, Latin Amerikalı ve Doğu Afrikalı sosyal hareketler ve ABD’li Ekososyalist Ufuk adlı bir siyasi grubun öncülüğünde hazırlandı. O toplantıda ‘Toprak Ana’nın Haykırışı’ adlı bir çağrı ile şimdi gerçekleşen 1. Ekososyalist Enternasyonal’a çağrı yaptı.

2000’lerin sonunda ‘Ekososyalizm’ terimi, ilk defa kullanıldı. Ekososyalizm adı altında özellikle bazı Latin Amerikalı grup ve entellektüeller belli tartışma yürüttü. 

Reel sosyalizmin çöküşünden sonra yeni arayışın ifadesi olan bir arayıştı bu. 2012/2013 yıllarında yürütülen çalışmalar belli entelektüelleri ve salon tartışmalarını aşamadığından zayıfladı. Ancak bir süre sonra yukarıda bahsi geçen sosyal organizasyonlar, harekete geçip 1.Ekososyalist Enternasyonal’i entelektüel buluşmadan ziyade, sosyal hareketlerin bir buluşmasına çevirmek için kollarını sıvadı.


Kürtler de konferansta

Kürtleri buluşmaya çağırma önerisi, ABD’li Ekososyalist Ufuk Grubu’nun (Ecosocialist Horizon) girişimiyle gerçekleşti.  Bu gruptan biri 2017 Nisan’da Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen ‘3.Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak’ konferansına katılım göstermesiyle Kürt Özgürlük Hareketi’ni davet etti. 

1.Ekososyalist Enternasyonal’in yapıldığı yer, Venezuela’nın batısında bulunan Yaracuy Eyaleti’nin Veroes bölgesiydi. Bu bölgede ağırlıklı olarak Afrika’dan köle olarak getirilen siyahların torunları yaşıyor. Burada yaşayan toplum genellikle Venezuela hükümeti ile devrimci hareketlere yakın duruyor. Açılış gününden sonra katılan toplam 100 kişi 5 grup temel tematik grup çatısı altında tartışmalar yürüttü ve birer deklarasyon hazırladı. Sosyal forumlarda bilinen tarzdan ziyade belli başlıklar altında genişçe tartışma yapılabilecek gruplar oluşturulması tercihen atılan bir adımdı. Grupların başlıkları şunlar: Gökyüzü, su, ateş, toprak ve hava...


Kürtçe şarkılar yükseldi…

Tartışmalardan sonra son gün olan 4. gün deklarasyonlar herkese okunup onaylandı. Böylece buluşma son buldu. İki akşam yereldeki halk ve aktivistler birer kültür programı düzenledi ve gelene uluslararası katılımcıları da sahneye bir kültürel katkı için çağırdı. MEH’li aktivist de iki akşam söylediği Kürtçe şarkılarla Kürtleri siyasi görüşler ve bakış açıları dışında, kültürel boyutla da tanıtmaya çalıştı. 

Buluşmadan bir gün sonra başkent Caracas’a toplu olarak gidilerek kadın ve ekososyalizm bakanlarıyla bir basın konferansı düzenlendi. Konferansında sonuç deklarasyonlarının özeti okundu ve bakanlar, Venezuela’da ekososyalizmi bu deklerasyonlar temelinde düzenlemek için emek vereceklerine dair vaatlerde bulundu. Buluşmaya Venezuela hükümeti olumlu bakıp deklarasyonları temel alacaklarını söyleseler de, buluşmanın içeriği tamamen sosyal hareketlerin inisiyatifiyle yapıldı. Venezuela hükümeti bir süredir ‘ekososyalizm’i de hedeflediğini iddia ediyor, bundan dolayı bu ismiyle bir bakanlık oluşturmuş. 


Venezuela’daki kriz

2014 yılından beri Venezuela çok ciddi ekonomik ve siyasi krizde bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. 2013 yılında hayatını kaybeden 1998’den beri aralıksız olarak başkan olarak seçilen Chavez’den sonra hükümet hem bir siyasi-ekonomik hem de liderlik krizi yaşıyor. Yine de muhalefetin tüm şiddetli saldırı ve ABD’nin ambargosuna rağmen geniş tabanların desteğiyle ayakta kalabilmeyi başarmıştır.


Demokratik Konfederalizm anlatıları…

Buluşmaya katılan MEH’li aktivist  oluşan yeni harekette sadece MEH’i değil, aynı zamanda bütün Kürt Özgürlük Hareketi’ni (KÖH) temsil etmek sorumluluğu ile katılım gösterdi. Konuşmalar ve iletişime geçme bu temelde yapılmaya özen gösterildi. Kürdistan’ın dört parçasındaki mücadeleleri ve Demokratik Konfederalizm’i genişçe anlattı. Tartışmalarda sosyal ve ekolojik sorunları ‘ekososyalizm’ adı altında ilişkilendirmek kadar cinsiyet özgürlüğüne vurgu yapıp ulus-devlet eleştirisini her ortamda hatırlattı.

MEH’li aktivist ayrıca İnglizce ve İspanyolca materyalleri (kitap, broşür, vs.) katılım gösteren delegelere, yerel halka ve 2017 yazında seçimi yapılan ‘ulusal asamble’nin üyelerine dağıttı. 


‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyasına destek

Kürtler açısından önemli bir etkinlik Caracas’ın ana meydanı olan Simon Bolivar’da gerçekleştirildi. Çoğu değişik halklardan 20 delege ile meydanın ana Simon Bolivar heykelin önünde iki Öcalan bayrağı ile ortak fotoğraf çekildi ve haftalardır uluslararası düzeyde yürütülen ‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyasına destek verildi. Ondan önceki günlerde Öcalan’ın tecridi kadar en az fikirlerin tartışılması bu ortak fotoğrafa da yansıdı.

1. Ekososyalist Enternasyonal’in ikinci buluşması gelecek yıl ya Brezilya ya da daha Bolivya’da yapılacak. 1. Ekososyalist Enternasyonal’in önümüzdeki yıllarda daha geniş taban bulması bir çok faktöre bağlı, ancak çok sayıda zorluk ve eksiklikle de karşı karşıya. Herşeye karşın delegelerin moralleri yüksek ve sıcak kanlıydı bu da ‘daha iyi bir dünya mümkün’ umuduyla örtüşüyor. 


830

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA