Kar ma yo ewil kombyay OHAL yo

Konfederasyon Sendkaya Kedkaran Rayaproy (KESK), Konfederasyon Sendkaya Kedkaran origran (DSK), Yewya Odey Mmar Endezyar Tirk (TMMOB) Yewya Doktoran Tirk (TTB) pit day yewbnan start kampanyaya Ma OHAL n demokras wazen day destpkerdi. araweya na kampanya de do alaky br virati darekar komeleyan reyde pvnay br kerdi.

13 Kasım 2017 Pazartesi | Kirmanck

METN YOKSUN / MA / STENBOL 


Konfederasyon Sendkaya Kedkaran Rayaproy (KESK), Konfederasyon Sendkaya Kedkaran origran (DSK), Yewya Odey Mmar Endezyar Tirk (TMMOB) Yewya Doktoran Tirk (TTB) pit day yewbnan start kampanyaya Ma OHAL n demokras wazen day destpkerdi. araweya na kampanya de do alaky br virati darekar komeleyan reyde pvnay br kerdi.

Babete ser o Serek Proy y DSK Kan Bekoy qisey kerd qiseykerdi xo de qala kampanyaye kerd. Bekoy destpk qiseykerdi xo de dyar kerd ke OHAL tewr zde zirar dayo kedkaran wina va: Kes ke demokras wazen gerek reaksyon nan rewa OHAL bid. Seba demokras ma pvnayan ken ma do demko nizd de plansazya xo akera biker. Kar ma yo ewil kombyayi o. Ma do kombyayi OHAL biviraz. Seba ke OHAL bikewo rojeva Mecls biwedaryo ma do HDP CHPy reyde pvnayan biker. Ma do heme sazy ke syaseto demokratk ken reyde pvnayian biker.


Seba demokras alakye

Bekoy qiseykerdi xo wina qedna: Welat ma ka ver de yo. Bedl na kampanyaye se beno wa bibo ma do tkon bid. No proses de tewr zde karker kedkar zirar dy. Kes ke xo ra van ma merdim , gan vera OHAL de reaksyon biawn tkon bid. Seba demokras ma do vilawek afan keye bi keye vila biker. Seba areserye gan alaky z br kerdi.


88

YEN ZGR POLTKA