Hem hri ken hem z dagr ken

end roj ver karker demserr y ke Riha ra yb Samsun, ewja de rat hri njadperestan ameyb netcey hri de kesk merdb kesk z birndar bb. Hrs reaksyon ke vera hri de yen, her ke ono hna hra ben.

11 Eyll 2017 Pazartesi | Kirmanck

HABBE EREN / DUYGU EROL / ANQARA


end roj ver karker demserr y ke Riha ra yb Samsun, ewja de rat hri njadperestan ameyb netcey hri de kesk merdb kesk z birndar bb. Hrs reaksyon ke vera hri de yen, her ke ono hna hra ben. 

Babete ser o Hemsereka Proy ya HDPy Serpl Kemalbaye qisey kerde. 

Kemalbaye va no hriko sifteyn nyo, karker gorey poltkayan qtdar zaf reyan rat hrian winasyan yen wina dewam kerde: Hrian winasyan de ceza ndyena hrikaran n hri poltkayan AKPy ra qerfyaye ny. Komel yeno parekerdi vera yewbnan de dyen parekerdi. Bi ert merc winas wazen day tkon orte ra wedarn. Gan vera ny de seba wedaryay OHAL pya tkon bro day. 


Gan muxalefet bivindarno 

Kemalbaye dyar kerde ke seba vindarnay rejm kesk gan poltkay br averberdi bale ante alakya grev van ya Nurye Gulmene Semh Ozakay ser. Kemalbaye wina va: Rewa nan ancax bi tkonko ortax no proses bro vindarnay netce gna. Karker demserr zafane kesan ke er ra remay ra p yen. Cok ra ti karker n ert mercan nwazeno. N cayan de ert merc zaf giran est, sey nimne nverdan tay herman de karker kurd br bixebety. qtdar ert mercan ba nkeno, eks ci de poltkayan cyakerdi erzeno dewre. Gan merdim ver ny xo rxistine bikero sendkabyay lazim o. 


148

YEN ZGR POLTKA