Qeymeqam cinyan kar ra et

Her iqas ke aredarya inar ya DBPy r qaym nameyo taynkerdi z aredar bi hawayo fl het Qeymeqamya inar ra yena darekerdi. Heme qerar het qeymeqam ra yen day qeymeqam aredar de vr 2 cinyan ti cinyan xebatkaran nverda.

18 Temmuz 2017 Salı | Kirmanck


Her iqas ke aredarya inar ya DBPy r qaym nameyo taynkerdi z aredar bi hawayo fl het Qeymeqamya inar ra yena darekerdi. Heme qerar het qeymeqam ra yen day qeymeqam aredar de vr 2 cinyan ti cinyan xebatkaran nverda.

Qaym ra ver aredarya inar sey aredarya cinyan ameyne inasnay. Nika bi feodalya xo yena zanay Bea Mudirya Poltkay Cinyan, Komeleya Cinyan ya Jinwar sewbna heme komeley het qaym ra amey paday xebatkar ci z kar ra amey eti. Babete ser o xebatkara Komeleya Cinyan ya Jinwar Umran Nare qisey kerd.


AKP 15 serran de wat cinyan in bikero

Nare qiseykerdi xo de wina va: Hedef ma inasnay qebulbyay estena cinyan b. Qaym heme xebatan ma asteng kerd ma vila by. Qaym inkerdi cinyan kerdo hedef. Ma  do tkon bid her ca de estena xo bid qebulkerdi. Hri qaym de poltkay dimen bi hawayo ba yen dyay. Nare wina qednaye: Se beno wa bibo, ma do taxan de xebatan xo biker. Ma do vera ddeto cnsel, stsmar, hri, fihu tecawiz de tkon bid. AKP qtdar xo yo 15 serran de her wext wat ke cinyan in bikero.  


 AMED


150

YEN ZGR POLTKA