Sebeb ters iyo?

Komtey amadekar y Festvala 17. ya Xoza Kultur ya Mnzr qedexey walit r nrazbyay damsna sebeb ters festval pers kerd. Komtey da zanay ke iy d bi Rxistinan Civaka Sivl ra br thet dima ra qerar xo beyan biker.

18 Temmuz 2017 Salı | Kirmanck

Komtey amadekar y Festvala 17. ya Xoza Kultur ya Mnzr qedexey walit r nrazbyay damsna sebeb ters festval pers kerd. Komtey da zanay ke iy d bi Rxistinan Civaka Sivl ra br thet dima ra qerar xo beyan biker. 


Wality sk Festvala Mnzr ke ame plankerdi ke mavna 27-30 Temmuze de bro virati prokn amadekarye ci qedyay qedexe kerd. Komtey amadekar y Festvale ban Platform bey KESK y Dersim de kombyayeke virat. Serok Komtey amadekar Hidir Demr vist vr ke festvala ke nan wat bi temaya Festval y ar ya, do y ar bimano, OHAL awbendan r n viraz rat qedexeya qeym am. 


16 serr yo virazyena

Demr akere kerd ke festval roja ke seba tewrbyay alakyan 15 Temmuze de vengday amey kerdi de qedexe b wina dewam kerd: Roja 15 Temmuze ke waly Tncel qerar qedexey Festvala 17. ya Xoza Kultur ya Mnzr da roja ke hemwelatij silayy kueyan, meydanan b, eyn rojy. Gan na nakok aqil kes ke wayr aqil exlaq y de bimano. Roja ke festvala ma qedexe b, a roj dewlet hemwelatijan silayy kueyan kerd, mesref werdi, imiti resay her bi bac ma amey dayen. Na dewleta ke kena ewlehya alakyan xo bigro, festvala ma ke 16 serr yo yena virati heta zerarek name kes herzewbn prokn mesref festval z bi xo dana bi behaney tvarye qedexe kerd. La ar Dersim do firset ndo ke na xtdara ke 15 serr yo herkes xapnena, ci bixapno.


OHAL dareyo orf y 40 serran

Hidir Demr vist vr ke dewlet sebr dewr hurmetya Dersim r, eve bhurmet cewab da yo wina dewam kerd: Eke ar Dersim OHAL dareyo orf ke 40 serr yo yeno ferzkerdi bnefes terneno r vano bes o eke nay z bi ziwan uslb huner, bi festval ano zon se, y ke no qedexe ronay gan sebeb no ters byar zon. Ma qedexey na dewleta ke desteg ndana aro ke hard xo ra ameyo gokerdi, bi tehddan sirgn teber welat byo festval de bro tlewe qebul nken, ermezar ken. Demr wat ke qerar qedexe peyser bro girewti. 

Serok Komtey amadekar Hidir Demr vist vr ke iy d bi bi Rxistinan Civaka Sivl partyan syas ra br thet netcey vnay ortex qerar xo beyan biker.  


 DERSIM


174

YEN ZGR POLTKA