Ma zan ke Erdogan dimen karkeran o

Peymana Kar Kom (TS) y ke maben Sendkaya Behr Tirkya ke girdayey Turk- yo (TDS) zmr Denz letmeclg Naklyat Turzm ve Tcaret A. de ameyb mzekerdi de netce name girewti. Bad n pvnayan karker skeleya Konak de dest bi grev kerd grev nan kewt roja xo ya 7.

18 Temmuz 2017 Salı | Kirmanck


Peymana Kar Kom (TS) y ke maben Sendkaya Behr Tirkya ke girdayey Turk- yo (TDS) zmr Denz letmeclg Naklyat Turzm ve Tcaret A. de ameyb mzekerdi de netce name girewti. Bad n pvnayan karker skeleya Konak de dest bi grev kerd grev nan kewt roja xo ya 7.

Karkeran vera vati Erdogan ke vatb Ma OHAL seba cay ke tede tehdd grev est de xebitnen de qisey kerd.Temslkar TDSy y beya zmr xebatkar skeleya Konak Al Ekber Yildirim wina va: Heta nika ti gam namey eti.  Karker ew roje yen xebitnay. Firsend boyday dax ndyeno karkeran. Ma do bi hawayo qerardar cewab bid Erdogan heta ke netce bro girewti ma tya de y.


Ma do gamk peyser nerz

Karkeran ra Tekn Sagun va erjo ke ma heq ken, ndyeno ma wina dewam kerd: Vati Erdogan ra dyar beno ke dewlete het kam de ya. Serekkomar poltkaya teslmgirewti radey esas gno, la ma do gamk dax tepya nerz.Karkeran ra tewr peyn Firat ahn qisey kerd wina va: ar karker ba zan ke Erdogan dimen karkeran o. Cok ra vera n vatian de ez a nbya. i dest ma ra bro, ma do biker. Vati winas hna hz dano ma.


 DHABER/ZMR 143

YEN ZGR POLTKA