nan bawerya serkewti mras verda

Ewro serrgra 35. ya Xoverday 14 Temmuze ya. Syasetmedar Hkmet Tuysuzo ke wext derbeya leker ya 12 lule de zindan de mendb ahidya xoverday 14 Temmuze kerdb da zanay ke xoverdakaran bawerya serkewti sey mras ma r verda.

14 Temmuz 2017 Cuma | Kirmanck

OMEDYA WELAT/NAVEND XEBERAN


14 Temmuze 1982 de xoverdakar Zndan Amed vera zulm fazm 12 lule de grev van day destpkerdi. Xoverdakaran ra Kemal Pr, M.Hayr Durmu, Akf Yilmaz Al ek roje bi roje la xo helnay peyn de resay ehadet. Syasetmedar kurd Hkmet Tuysuzo ke wext derbeya leker ya 12 lule de zindan de mendb, behs ahidya Xoverday14 Temmuze kerdb. 

Tuysuz ke derbeya faiste ya 12 lule ra dima bi embaz xo Yilmaz Uzun ra pya Swregi de keyeyk de amebi tepiti, bi n vatenan behs proses o dem kerd: Ma o wext Mekteb Leyl y Swregi ke aaryab qerargeho lekeri de kencey ra amey derbazkerdi. Mekteb ke hesaban ra merkez perwerdey by, bb merkez kence asmlasyon. N mekteban de sstem hewl dayne qirkerdi kurdan temam bikero. Bad ke ma amk Riha de menda, ma erawyay Zndan Amed. Seba ke op kencey la ma ra ro, ma nizdy 3 hewte ewja de amey vindarnay. Bad ke op vn by, ez erawyaya Zndano Leker yo Hmara 5. Ma kewti zerey y zndan de kuti xramey werd dima ra ma erzyay koguo 36. Seba ke zaf cereyan dayb la mi, mi nnayne rayr ra.

Tuysuz dewam qiseykerdi xo de va ez ama kanna 1980 de erawyaya zndan wina dewam kerd: Kerdi fast y derbeya leker Zndan Mamak de dest pkerdby. Dogu Pernek meyayo leker ke bi hepsyan dayne kerdi de serkya meyay kerdne. Heme rojnameyan de fotograf ci vejyayb. Kogu kita ma de Kemal Pr embaz bn mendn. Mabne kogu ma y Kemal Pr de mazgalk estb. Kemal Pr ser sibayk mazgal ra rojnamey Gunaydin nan ma da dyar kerd ke n kerdi do vilay heme zndanan biker, gan ma amadekarye biker.


Rayberan PKKy yewe bi yewe cya kerd 

Tuysuz qala xoverdayo sifteyn kerd wina va: Vati Kemal Pr ra dima ma sey reaksyono sifteyn seba 10 rojan grev van da destpkerdi. Hema alak dewam kerdne, rayberan PKKy yewe bi yewe cya kerd et koguan 35. 36. Dima ra heme kogu kuti ra amey derbazkerdi. Myan kes ke kuti werd ra y ke nnay xover bid teslm by, erzyay koguan. Y ke qebul nkerd, giryay bin tecrd. No zindan de ekbko taybet y ke bin kontrol Fermandar Kolordu yo 7. de b, ameb wezfedarkerdi. No ekb bi hawayo hra ameb wezfedarkerdi no ekb y ke qet nameyne vr merdiman, etne dewre. Netcey n kerdian nan de 60-70 kes merd hende kes z seqet mend. 

Tuysuz qiseykerdi xo de qala kerdian Esat Oktay z kerd wina va: Hmariti de weriti lingan ser ra bigre, heta kutik Esat Oktay Co ra vati Fermandar mi xeyl y bi ma dayne kerdi. O wext het fzk de teslmgirewti virazya. Heta wext xoverday tena bi koguo 35. snordar b. Grev merg de roja 40. de embaz Al Erek ehd kewt. Dima ra soz ameb day ke n kerdi do biqedy; cok ra rojey merg ameyb qednay. Label soz ke ameyb day ra yewe z nameyb tepiti. Hetta ahn Donmez, Yildirim Merkt Hasan Garp sewbna kes seba ke koguan ra spyoncyan bivej, koguan ser de vila kerdby.


Teslmbyay beno xanet, xoveday beno serkewti

Tuysuz hayr ant xoverdayo e bi Mazlm Dogan destp kerd ser   wina domna: Watne ke teslmbyayo fzk biaarn xanet. Label Embaz Mazlum Dogan vera ny de bi silogan Teslmbyay beno xanet, xoveday beno serkewti ilaya xoverday tavist. No xoverdayo ke het Mazlum Dogan ra ame destpkerdi, demko kilm de vila b. Dima ra 4 embaz koguo 34. de beden xo day adir ver xoverday hra kerd. Y ke zulm fazm kerdne, reyna z zulm xo merdiman ser de zdnayn. Mehkemekerdi komk 2-3 am amey vindarnay. Na rewe wina kerd ke tkilya mabn koguan de qerfya. O wext tecrdko giran dya destpkerdi.


Wat bi ters bid veraday

Tuysuz nizdbyay darey zndan y vera rojey merg de ser o vindet wina va: Seba ke rojey merg bivindarn, sere kerdian xirabinan day. Ma kom kerd berd zndan. Salon vindeti de hri hepsyan kerd embaz ke kewtby rojey merg, nan berd koguo 36. Ver wat ters reyde bid veraday. Hetta wat bi zryan zey Kes ke kewt rojey merg, werdo ke ma hucrey nan ver de ronayo, bi nimitik wen xoverday biikn. Heme hewlday nan bnetce mend. Xoverday resa hedef xo; netce de M. Hayr Durmu, Kemal Pr, Al ek Akf Yilmaz resay ehadet. ehadet embazan ra dima darey zndan y embazan bnan ra vat ke ert merc nan qebul ken.


Embaz Hayry mudaxaley mehkeme kerd

Tuysuz qala M.Hayr Durmu kerd wina va: Ez ewk ci reyde menda; embaz Hayr bi vindeti xo, zanay xo bi krayya fikr xo exsko rayber b. Sey nimne wexto ke mehkemebyay PKKy dest pkerd, ver c wat PKKy sey rxistinka edl nan bid. Label embaz Hayry mehkeme de werit va PKK rxistinka suc nyo, bi tuzuk, program hedef xo hereketko syas yo. ima bawkalan ma ira mehkeme kerd, ma z o hawa mehkeme biker. Embaz Hayry bi vatian xo seyr mehkeme bedilna. 


Kemal Pr ruh gan dayne her kes

Tuysuz derheq Kemal Pr de wina va: Mi Kemal Pr giyaben inasnayne. Wexto ke ma zndan de koguo 7. de b, Kemal Pr her roje mazgal ra xtab kogu ma kerdne. Bi veng xo y berz xtabet xo ruh gan dayne her kes. Kemal Pr nayne her kes ser de tesr bkero, wayr xussyetko winas b. Sey nimne embaz Al ek emrko enik de kewtb zndan embaz Kemal Pr ra tesr bb bedar PKKy bb.

Tuysuz qala yewbn inasnay xo Al ek z kerd wina domna: Ez Al ek ma yewbnan proses tepiti de inasna. Wexto ke ma berd beya syas, ewja de ma veng qray reyde tr mend. Pols leker ke yne ameyne, dayne kes ke salone de by ro. Al ek embaz ke inasnayne agahdar kerdne nan ra watne ke wa xover bid. Al ek 70-80 alakyan ra ameyne muhakemekerdi. N alakyan ra nizdy 30 heb qereqol de ameyb tehskerdi. Label embaz Aly fadey xo de bxera vati Ez sempatzan PKKy ya, mi propoganda kerdo, vilaweke vila kerdo af aliqnayo yk nvatb.


Xoverday mras verday

Tuysuz peynya qiseykerdi xo de va xeta Xoverdakaran Rojey Merg y 14 Temmuze tartya zndan derbaz kerd heme Kurdistan ser de vila bye wina qedna: Tarx Kurdistan de xoverday xanet tim pya by, her wext xoverday bi xanet xanet z serkewti reyde bi netce by. Label bi Xoverday 14 Temmuze xanet tk wext serkewti dest pkerd. Xoverday 14 Temmuze mras xoverday ma r verda.  Ya tewr muhm z n xoverday nan ma da ke eke merdim xetka rate ser de xover bido, serkewti tesil yo. ar kurd n kultur xoverday Xoverdakaran Zndan ra musa 40 serr yo bi n kultur xeyl serkewtian qezen kerd.


Embaz Xeyry akere kerd

Tuysuz qala lanbyay derbeya leker z kerd wina va: Hedef derbeya leker o b ke Tevger Azadya Kurd ke rayberya PKKy de aver b, tasfiye bikero. Xora Kenan Evren bi xo traf kerdb ke wexto ke o bi helkopter ser Swregi ra derbaz byo, qerar derbe girewto. Vera n ferzkerdian de xoverday alaky bi embaz Mazlum dest pkerd. N alakyan ra yewe z Rojey Merg y. Qerar alak het M.Hayr Durmu ra mehkeme de ame akerekerdi. Her iqas ke Serek Mehkeme sey ke yk nbyo tgrayne, label dyar b ke zaf tersab.


8 embaz tewr alakye b 

Tuysuz qala akerekerdi M.Hayr Durmu y qerar rojey merg z kerd wina va: Embaz Hayry 3 rojan psero heq qiseykerdi wat, label hakim nda. Roja hryne de werit lingan ser va ez 3 roj yo ke heq qiseykerdi wazena, label ima ndan. Hakim Emrullah Kayay va temam Hayr Durmu, zaf kilme qisey bikere. Bad ke Mehmet Hayr Durmu ert merc zndan va, dima ra va ez b ert urt, na saete ra pey Rojey Merg dana destpkerdi. Hakim Kayay va ima tayna bifikiry nbeno, beno ke tay y bibedily. Embaz Hayry va; ver c soz amey day, label namey ca. Heq pawiti ndya ma, kencey nvindet bi no hawa Rojey Merg dya destpkerdi. Dima ra Kemal Pr werit va ratya xo de zaf y ke br vati est, label cab nkeno. Ez z bedar embaz Hayry bena ez z rojey merg dana destpkerdi. Kemal Pr ra dima Al ek werit va PKK teslmbyay n, xoverday musna ma, ez na rewa xo qebul nkena ez z rojey merg dana destpkerdi. Dima ra Fuat avgun, Al Kili Bedrettn Kavak z bedarbyay xo y rojey merg zeh kerd. alak bi 6 embazan dest pkerde, dima ra Akf Yilmaz Mustafa Karasu z bedar by heta peyn bi 8 embazan dewam kerde. 


712

YEN ZGR POLTKA