Hewae Derê Laçî*

Qirkerdena ma Demenû, aşîrû rê rûswete, pere Dîna Haqî persenê, dîna de zûrekera bêtîvara

05 Temmuz 2017 Çarşamba | PolitikARTHalo, halo, halê ma yamano!

Esker onto ma ser de, dormê ma qapano

Ordi zafo, canê wela ma nêdano

Şêrê diyarê Laçî sere, têde miz û dûmano

Şêrê diyarê Laçî sere, têde şîn û şivano

Bextê aşîrû birijîyo, kes ma rê alaqûtare nêvano

Qemerê Hesenî verê mixare de gino waro, şêrê minê berano

Îvîşî xo sanito Pulê Pil Xatûne

Hem dano pêro, hem qeydû vano

Vano "To hîrê ordi ontê ma ser de 

Haqî ke dest da, nafa neferî ra nêverdano

Zalimî qisley ontê ma ser de, 

Haqî ke dest da, nafa onderî ra neferî ra nêverdano

Aşirû nika teselîya xo ma Demenû ra gûrete"

Meşte kî goçê sima jê goçê Hermenîyano


Eskerî zor kerdo, Îvîşê mi, xo biçarne peyê kemerî

Ewro hucim kerdo, qolê hetê Pêtere

Qersûna onderî ginay Îvîş Axayê mi, esker henî Kuto Dere

Ax yamano, malê tarva cîgere

Kamo ma û piyê to rê biyaro, biko a xevere


Qirkerdena ma Demenû, aşîrû rê rûswete, pere

Dîna Haqî persenê, dîna de zûrekera bêtîvara


Derê Laçî bivêso! Îvîşê mi çeto

Şêrê diyarê Laçî ser, asmênî ra, ax, roz vineto

Merdena koy persenê, ma rê çêf û saltaneto

Kam ke ma ra Derê Laçî de mireno 

Roza Îmam Ûşênî axretê de cayê xo ceneto

Ma do pêro, heyfê xo yo hawt bedelî gûreto

Qir keme, qir nêkeme, nêqedîno, ordiyê dewleto


Derê Laçî bivêso! Îvîşê mi, şîya aşîre

Lazê mi dest û boji semerrnê we, kûto wertê tavûre

Lerze meke, ravê meso, rew memîre!

Ax lemin, bawo, ravê meso, rew memiro!

Ordiyê hokmatî zafo, dîna ma ser de kerde sajîya sûre

Onderê Haqê mi, kistena Îvîş Axayê mi bena zûre


Ah haldir haldir, halimiz yamandır

Orduyu göndermiş üzerimize

Bir yerde çıkış yolu vermiyor bize

Hele bir varın Laç Deresi’ne

Tozdur, dumandır içinde

Hele bir varın Laç Deresi’ne

Şindir, şivandır içinde

Allah aşiretlerin ocağını söndüre

“Allah kurtarsın” demiyor kimse bize

Şimdi ordu öldürdü mü bizi

Ermenilere yaptığını yapar size

Şimdi ordu öldürdü mü bizi

Sizden sağ kalanı da komaz dönüp de.


Qemerê Hesen mağaranın önünde vurulmuş

Yiğidime, aslanıma bir bakın hele

Hesê Kal kavgaya tutuşmuş

Geri dönüyor sırtında tüfenklerle

Hemê Civê Kej’i sorarsanız

O tabura, orduya bedeldir

İvişê Sey Kalî, Pilhatun Tepesi’nde

Hem döğüşüyor, türkü söylüyor hem de

Ordu kumandanı Anabar Tepesi’nde

Dürbünle bakıyor, diyor: “Durun hele

Ben İviş’i dinleyem, İviş ne diyor bize?”

İviş diyor: “Zalim sen üç tabur asker sürmüşsün üzerimize

Bu kez ordunla dövüşeceğim Allah’ın izniyle

Askerinden tek nefer bile sağ komayacağım geride”


Laç Deresi önünden İviş’im gidersin

Bugün zorlamış Peter tarafının kolu

Kurşun değince İviş’ime

Al kan damladı bedeninden

Kurşun değince yiğidime

Asker ondan sonra girdi Dere’ye

“Ciğerim yok ki kimse

Anana, babana bu kara haberi götüre”

Bu zalim bugün göz açtırmıyor bize

Dünyayı ateşten sac yapmış başımıza


Laç Deresi önünde İviş’im zordur

Hele bir varın Laç Deresi’ne

Gün durmuş gökyüzünde

Allah da bilir ki biz iyi döğüşmüşüz

Yedi göbeğimizin öcünü almışız

Bu dağlarda ölmek

Hem keyiftir hem de saltanat bize

Bu dağlarla bizle ölenin ahirette yeri cennet

Bizimle beraber bu dağlarda ölenin

İmam Hüseyin yolunda yeri cennet


*Laç Deresi Ağıdı

Silo (Silêmano) Qiz


Derleyen: Mesut Özcan


233

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA