BEDRIYE TOPA: ZIWAN MA ziwan edebyat yo

Nuti estbyay min o. Ez bi ey solix gna. Cin byay dut cuye de xora merdim keno nm merdim. ike cuye de yew cinye ke xoser rayr ye her dut aye de beno dsk.

09 Mayıs 2017 Salı | PolitikART

Ziwan ma, ziwan edebyat yo. Eke ez vaj ziwan kinca edebyat ya, na kince zaf-zaf kna ra edebyat. No z bi rastye kar ma asan keno. Xorinya ziwan seba edebyat modern zaf muhm a. Het destpkerdi ra newe bo z het kaltey ra edebyat ma zaf rind o. Hem zere de hem teber de nutox ma est roje bi roje k zdn. Her nutox/nutoxe sewbna reng dano/dana edebyat ma.  

Seba ziwan ma ameyox dahna muhm o. No semed ra gorey mi, ma nika ra dima se kenme, sen diqat ar xo oncenme ziwan ser sen ronvr ma ry xo arnen ar xo, nan fkr bikerm dahna muhim o. Xebat ziwan zaf km y. ar wendi nuti nzanano. Lazim o ke pro xebetan de cay kirmanck z hende zaravayan bnan bibo. Ez tim vana Ma dndar ziwan xo y. 


i wext tengye bivejyo, yew dest beno derg

Nuti estbyay min o. Ez bi ey solix gna. Cin byay dut cuye de xora merdim keno nm merdim. ike cuye de yew cinye ke xoser rayr ye her dut aye de beno dsk. Birastye tengye zaf a. La ez dut dsan de tena nya. i wext tengye bivejyo dut mi yew desto rind beno derg. Yew desto rind rindye hvye ano vr mi. 

Kirmanck de fek her mintiqa cya-cya yo. Y her mintiqa gorey xo ekl girewto. Ziwan sey merdim yo. Merdim sen ke hereket keno ziwan k hereket keno. Na dewlemendya ziwan ya. Kes ke newe dest bi nuti ken yan z kes ke tena fek mintiqaya xo zanan seba nan beno ke giran bo. No z normal o. Nimne, gama ke mi newe dest bi wendi nuti kerdb mi tena ar Drsim fehm kerdene. Mi vatene bn sewbna ziwan qesey kene. La ez ke musaya mi d ke ziwan ma her ca de sewbna reng girewto. xora merdim ke wendi nuti musa ziwan bi xo ey ra vano kam o sen ekl girewto. Tena bisebr xebatan ma xo z, ziwan xo z fehm kenme. Ez gorey qaydeyan Grba Xebate ya Vatey nusena. Mi rastnuti ar sewbna mintiqayan fehm kerd. Eke merdim fek mintiqaya xo de wendi nuti bizano no rind o, la lazim o ke ma fek cayan bnan z fehm bikerme. 


Hard merdim tim veng dano merdim

Merdimo ke dirbet xo zaf , yan z nekeno xo fade bikero huner edebyat ey r beno yew lsano nimitk. No lsan ekl ruh wazeno. Eke perwerde d k no lsan de ekeno qesey bikero. Vyarte ameyox merdim girdayye welat xo yo. Merdim ro kot yan z cuya xo sen dewam keno bikero nekeno na rastye ra biremo. Hard merdim tim veng dano merdim. No veng roje bi roje zdno beno yew qr. N hs ma prune y.


Huner cinyan ruh cinyan de yo

No tena ziwan ma de wina nyo. Dinya de k wina yo. Cin her de sey malzemey est la ebi xo sey versye pey camrdan de mende. Neke camrd cinyan ra biaqilr . Bi rastye huner cinyan ruh cinyan de yo. Cin biwazo perwerde bigro her dest ra yeno. Hs cinyan tenik . Edebyat de z no zaf muhm o. Ziwan ma de nuti hna zaf new yo la ciny ma km bo z nusen. Reng cinyan seba ziwan ma ans o. unke kes ke nusen rind nusen. Ez bawer kena ke dahna zdne ma dahna yan rindan pya kenme.


re vanya ruh min a

Heta nika di kitab mi ap bye. Kitab mino yewin hkaye yo. Namay ey Bero Sr o. 2012 de weenxaney Rona de ap b. Qehreman ke kitab de ca gne cin ye. Gorey mi ruh cinyan ruh dinya yo. No semed ra mi o kitab de go da ruh cinyan. Kitab mino diyn kitab re Wext Heskerdi yo. O z weanxaney Rona de ap b. re vanya ruh min a. Ez zaf hes kena. Her ekuya re mi bena xornya ziwan. Kes ke wendi nuti zanan elaqa xo p esta la zaf km ya. ar wendi nzanano ke biwano. No mewzu de suc ar in o.  Eke yew suc esto o z y ronvran, sazgehan komelan o. Gorey mi, no mewzu de her kes de ten vcdan bibo bes o.


Tje bena berze 

hewt koyan ser de

Pey hewt beran 

asinnan de

Hewt merdim bhewn 

deyran van

Hewt zerr girpen

Hewt wat jven hewnan de

Hewt teyr bperr asmn de 

erexn 

Tje bena berze 

hewt koyan ser de

dest mi

Dest mi ben berz 

surelay tje de

Destan mi de hewt toxim 

hinare

Hewt hesir herekn iman 

mi ra

im mi bkes manen


586

YEN ZGR POLTKA