Tarihsel şok

Dr. Rubar

21 Mart 2017 Salı | Forum

Cümleler zaman zaman tartısını kaçırabilir. 

Sizler beni maruz görün ölüm tanım yapmanın bitişidir. Ötekisi tanımlaması ile yapılan Havva’yı diri diri toprağa gömmektir. Bu konuda dinlerde dahil erkeğe ait tüm sistemler ta en başından iffetlerini yitirmişlerdir. Cümleyi düzeltmek gerekirse, tüm sistemler kadın konusunda sahip oldukları resmi ideolojilerle hiçbir zaman iffetli olamamışlardır. Bu nedenle erkeğin kadın için cenabetli bir ruh olduğunu belirtmiştik. Bu çokta ağır bir eleştiri olmasa gerek, ötekisi tanımlaması kadar daha ağır bir tanımlama yoktur. Öteki insan (tipi) zayıf nasibi kul, köle ruhlu, fiziksel olarak güçsüz olanıdır. Kısacası günah kar kabul edilenidir. 

Nietzsche Hıristiyanlığı günahla itham ederken asıl biçare bulduğu İsa’dır, o da kadın ruhludur. Nefretle kınamaktadır. Güç–yetki dilin kullanımı güç diyor. Pekala, bir insanın kadın-erkek nasıl güçsüz bırakıldığını hiçte irdelememişler, dün oraya, o noktaya nasıl getirilmiştir. Ne sorulur ne de görülmek istenir. Herhangi bir tanrıya tapınma ayinine katılmayı kamu ahlakına tecavüz olarak görüyor. Filozof, pekala erkeği kutsamak tanrı katına çıkarmak neye tecavüz oluyordu. 

Kadın için yaratılan hep serap olmuştur. Serap hiçbir zaman açları dindiremez. erkeğin cebindeki resmi ideoloji kadın için serabın üreticisidir. Günahsa eğer Hıristiyanlığı itham altında bırakmak, bence meseleyi saptırmaktır. Asıl günah erkeğin kendisidir. Nihayetinde oluşturduğumuz ve yalan üzerine kurduğumuz sistemlerin medeniyetlerin sahipleri biz erkekler değil miyiz? 

Kadının ruhunu hep Araf’ta tutarak kadın için suni ideolojilerle kadını hep darağacında tutanlar neden öfke duymuyorlar da, İsa’nın çarmıhtaki haline öfke duyuyorlar. Oysaki İsa bir kere darağacında ruhunu teslim etmiştir. Kadının ruhu hep darağacındadır. Neden zahmet edipte bir cümle sarf edilmemiştir. Kadın için zamana sarkaç olan bu durumun günahı kime yazılacak? İsa’nın tabiatı şiddeti yadsımıştır. Bu biçimiyle kadına yakın bir noktada durur. Filozof buna öfke duyuyor, güç isteminde bulunuyor. Karşı koymak gerekir diyor. Tamam, haneye tecavüz varsa ve sen direnmiyorsan bu alçalmaktır. Ama gücün savaşların yıkımların tarihi olan erkeğin tarihini de böyle kabul etmek diğer uçta alçalmaktır. 

Tanrıların düşüşünü görüyorum. Ne muhteşem ki tarih kadın için şafağa durmakta. Böylece tarihte günahlarından arınmış olacaktır. Kadının ezgisi neden duyulmadı diyenlere, gülün çünkü erkeğin kulağının kirişi iğdiş edilmiştir. Bu nedenle duyulmamıştır. 

Kadının sesi, bir nedeni de hala erkeğin ruhunun çektiği kapris Adem’in yaşadığı şoktur. Adem’in şahsında erkek tarih boyunca şoktadır, tarihsel şoktur. Adem’in eden bahçesinden atılması Adem’in umutsuzluğunu derinleştirmiştir. Duyulması gereken tepki yanlış yere kanalize edilmiştir. Adem’e denilmiştir ki, seni edenden atılmanın sebebi kadındır. Suçlandıkça kadın suçlanmıştır. Çare miydi tabi ki hayır! 

Bu umutsuzluk delilikten ziyade budalalığı Adem’in şahsında erkeğe armağan etmiştir. Belki de en fazla yarısı Nietzsche gibi deli, yarısı Hitler gibi budalaydı. 

Sen ne dersin? 


133

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA