Yol Kadındır...

Araştırmacı yazar Gülfer Akkaya’nın “Yol Kadındır” kitabı Kalkedon Yayınevi’nden çıktı.

20 Mart 2017 Pazartesi | Kültür-Sanat

Araştırmacı yazar Gülfer Akkaya’nın “Yol Kadındır” kitabı Kalkedon Yayınevi’nden çıktı. 

Alevilik inancında, felsefesinde, kozmogonisinde, tarihinde kadınların izlerini süren kitap, Alevilerin “Bizde kadın erkek eşit” söyleminin tarihsel kökenlerini araştırıyor. Kitapta bu eşitlik söyleminin köklerine inmeye çalışan Akkaya “Alevilik inancı kadıncıl bir inanç olmakla beraber Alevi topumu çoktan erkekleşmeye teslim olmuş, erkek egemen bir topluma dönüşmüştü. Üstelik bu kişiler artık Alevilik inancını da erkekleştirmişlerdi. Böylece Alevilikte kadınların varlığını, Alevilikte kadınların etkisini susarak, gizleyerek, kadınları tutundukları mevcut yerlerden kovarak yok etmeye başlamışlardı” diyor. 

“Yol Kadındır” Bir’den var oluşa, tanrıçalardan Pir Ana’ya aktarılarak süre gelen Alevilik inancında kadının kah görünen kah gizlenen, baskılanan ama var oluşunu inatla sürdüren ayak izlerini açığa çıkartıyor. Kitap sadece Alevilikte değil, yaşadığımız coğrafyada binlerce yıldan bu yana çeşitli uygarlıklarda kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesini anlatıyor. Ayrıca cinsiyetçi bilgi üreten akademi ve bilgi dünyasına da önemli bir eleştiri getiriyor. 


 İSTANBUL284

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA