Adire Newroz xelasiye ma yo!

Xoser ewlg

18 Mart 2017 Cumartesi | Kirmanck

Newroz hsyarbiyayis tebet o, 

Newroz roja verne wisar o,

Newroz myane rojan de en rindyer roje yo.

Prozbiyay tarix Newroz hem cayan de 21 adare yo. No terx de ewe roj yew roje de seyyewbnyo. Roja newroz de roj diws seet ewe de yo, diws seet z roje de yo. Roja Newroz goreya zanist cografya de roje ke taybet o.  Newroz ver c wextan ra yeno proz kerdi. Rojhelato myann de zaf welatan de hem aran goreya kultur xo Newroz proz ken.  

Tarix nutey ya veren seserre di de nameya prozbyayi Newroz,  imeyan Pers de vyerano. Goreya serrname ye  Iran Bahramn de zi Newroz roja verne serre hesebyeno wextan ra heta ewro z nezdye vist welate dinya de proz beno.  Her welate de hem aran  goreya bawerya xo  goreya kultur xo roan newroz proz ken viyarnen. 

Seba ma ye aran kurde z sey aran bnan Newroz ciwyay ma de zaf muhm yew ca geno. Bi taybet roan Newroz myane ar kurdan de roan ra wetyer Newroz yeno bi nameya oreger.  Newroz het ar kurdan de manay xo ye esl de yew serewedaritiyo sey yew xelasyo sey yew tlly  cuya neweyo. 

Het her kes ra yeno zanayio ke merxasy nameya Newroz Kawa yo. Mtolojy kurdan de Kawa efsanewyo. Goreya no efsane ver di henzar pancsey de zaf zalim yew qiral est b. Nameya no qiral Dehak b. Kawa z bin hkm no qiral de ciwyayene b. Kawa yew asinkar b. Qiral Dehak nwes kewtib goreya hekman derman no nwes tena yew i estb. Derman birna qiral mezg b. La no mezgan mezgan ciwanan b. Her roje yew ciwan semed birna qiral Dehak amene kisti mezg ey ciwan bibiyen derman birna Dehak. Rojan ra roje vyereno yew roje dor yeno lajo Kawa. La Kawa nwazeno ke ciwanan xo bike derman birine qiral. No rid ra serwedarano are xo ra vano ke ez laje xo ndano nwey qiral ez no zilm qabul nkeno ima mi bipaw ez ino qiral kieno eger ke ez qiral bik se vera xo dano koyan yew adir gird wekeno. O wext z ima bizaneye ke mi qiral mirnayo   hem ciwanan no zlm ra xelesnayo. Serewedarti Kawa roja vist adare de b eyn ewe de Kawa qiral Dehak kieno ko ye  xo de adir serekewti tafneno. Bi wekerdi no adir z sar  kurde zalim Dehak  ra xelisyen roja bin z wisar yeno welate kurdan. Goreya no efsaney mitolojik z roje ra heta ewro  myane kurdan de roja Newroz rojeke ver ba zlm nhaq vinderti yo. 

Her serre 21 Adare de her ahar pare ye Kurdistan  de hem ar kurd Newroz sey yew oreger, bi ay bi co proz ken.  

Bi taybet z  vakur Kurdstan de her serre Newroz yeno prozkerdi. Label dest pkerdi Newroz Vakur, serre 1982 de bi exse Mazlum Dogan de newe ra xurtbeno. Na serre de Mazlum Dogan ver ba zlm dewlete Tirkiya hepisxaney Amede de wucud xo sey adir Newroz veina adire Newroz bi Mazlum Dogan, Mazlum Dogan bi adire Newroz. Na serre ra nat  z serre ra ser adire Newroz  bi gird sey adire ore sey adire serwedaritii hama ra z veeno. 

Bi germy adire Newroz ez Newroz heme aran proz kena. No roan her ahar pare ye Kurdstan hem ar kurdan ra  wa bibo wesley azadye !!!


361

YEN ZGR POLTKA