Newroz ruhu Kürt’ün ayağa kalkışıdır

Hüseyin ALİ

17 Mart 2017 Cuma | Forum

2017 Newrozu tüm Kürt halkına ve Ortadoğu halklarına kutlu olsun! 

Newroz Kürtler için çok önemlidir. Newroz’u kutlamak Kürtler için bir varlık nedenidir. Kürtler için Newroz’u kutlamamak, varlığından ve özgür yaşam iradesinden uzaklaşmayı ifade eder. Bu açıdan Kürtler her Newroz’da ulusal giysileriyle meydanlara çıkıp Newroz’u coşkuyla kutlamak isterler. Bu yıl da baskı, zulüm ve yasak dinlemeden Kürt halkı ulusal ve varlık bayramı olan Newroz’u her yerde coşkulu biçimde kutlayacaktır. 

Kürtler bugüne kadar Newroz’un direnişçi karakteriyle varlıklarını korumuştur. Newroz ruhu ve direnişçi karakteriyle özgürlük ve demokrasi mücadelesini geliştirmişlerdir. Her zor dönemi Newroz ruhuyla aşmışlardır. Her saldırıyı Newroz ruhuyla püskürtmüşlerdir. Bu açıdan Newroz, Kürtler için vazgeçilmeyecek bir değerdir. Kürt’ün en büyük güç kaynağıdır, en büyük zenginliğidir. 

Kuşkusuz başka halklar da Newroz’u kutlamaktadırlar. Ancak Newroz Kürtler açısından tarih içinde çok farklı anlamlar, değerler ve ölçüler kazanan bir gün haline gelmiştir. Doğanın uyanışı, yeniden doğuş, doğanın tüm güzelliklerinin açığa çıkması ve bereket olarak kutlanan Newroz, Kürtlerde bu anlamların yanında, ulusal, toplumsal, kültürel değerler ve anlamlar kazanmıştır. Newroz’un bu temeldeki değerleri Kürt’ün değerleri olmuş, Kürt’ün değerleri de Newroz değerleri olarak büyük bir kültürel güce kavuşmuştur. Newroz kutlaması, Kürt’ün kendi varlığını kutlaması, hatta kutsaması olmaktadır. Kürt’ün en güzel değerlerinin Newroz ruhu ve kültürüyle toplumsallaşması gerçekleşmektedir. Bu açıdan Önder Apo Kürt halkına ‘Newroz Halkı’ demiştir. 

Newroz halkı olan Kürtler 2017 Newrozu’nda da Newroz içinde var olan değerlerle meydanlara çıkacaklardır. Newroz halkının özgür ve demokratik yaşamdan vazgeçmeyeceğini, sindirilemeyeceğini herkese göstereceklerdir. Bireyler ve güçlü değerlere sahip olmayan topluluklar sindirilebilirler; ancak tarihsel temele dayalı güçlü kültürlerin kökü kazılamaz; bu kültürle yoğrulan halklar sindirilemez. Bu açıdan Newroz halkı olan Kürtler de Newroz var olduğu müddetçe özgür ve demokratik yaşam özlemi ve ısrarından vazgeçirilemezler. Newroz ruhu ile baskılara karşı direnir, varlık ve özgürlük mücadelesini sürdürür. Soykırımcı sömürgeciliğin anlamadığı budur. Kürt halkının on yıllardır serhildanlar ve Newroz değerleriyle kendini yeni değerlerle bezemesi ve yeniden yaratması gerçekleşmiştir. Kürtler artık eski Kürtler değildir. Fiziki olarak tümden ortadan kaldırılmadan özgür ve demokratik yaşamdan vazgeçirilemezler. Özgür ve demokratik yaşam mücadelelerini her saldırıdan sonra daha da güçlendirerek sürdürürler. Kürt gerçeği artık budur. Kürt halkı bedelleri ağır olsa da bu gerçeği mutlaka herkese gösterecektir. Bu nedenle 2017 Newrozu “mutlaka kazanacağız” şiarıyla Kürdistan'ın her yerinde ve yurtdışında coşkuyla kutlanacaktır. 

AKP-MHP iktidarının son iki yıldaki uygulamaların, AKP iktidarına oy veren Kürtler dahil hiçbir Kürt tarafından unutulması mümkün değildir. Halkta bu uygulamalara karşı büyük bir öfke vardır. AKP-MHP iktidarı psikolojik savaşla bu yaptıklarını normalleştirmeye çalışsa da, KDP ve yanlıları AKP iktidarının soykırımcı vahşi saldırılarını görmezlikten gelseler de halkın öfkesi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu Newroz’da Kürtler AKP-MHP iktidarının son iki yılda yaptıklarını hatırlayarak özgür ve demokratik yaşamdaki ısrarlarını daha da keskinleştireceklerdir. 

Soykırımcı sömürgeciliğin ağır baskıları altında zaman zaman toplumun eylemselliğinde bazı daralmalar olsa da bunlar geçici süreçlerdir. Kürt halkı geçmiş on yıllarda olduğu gibi bu süreçleri atlattığında yeni bir mücadele dönemine girecektir. Son yıllarda çatışmasızlık koşullarında yumuşak mücadele yöntemleri genel bir mücadele tarzı haline gelmişti. Örgütlenmeler de bu mücadele tarzının yarattığı rehavet ortamında yetersizlikler ve gevşeklikler taşımaktaydı. 24 Temmuz’la birlikte saldırılar sertleşince, mücadele sert koşullarda sürünce bunun getirdiği sorunlar ortaya çıkmıştır. Yumuşak ortamda yürütülen mücadeleden sert koşulların gerektirdiği mücadeleye adapte olmak bir geçiş süreci ortaya çıkarmıştır. Yoksa Kürt halkının soykırımcı sömürgeciliğe karşı tutum ve mücadele azminde bir gerileme söz konusu değildir. Kürt halkı bu Newroz’da da özgür ve demokratik yaşamdaki ısrarını gösterecektir. Yine referandumda yüksek oranda hayır oyu vererek bu duruşunu ortaya koyacaktır. 

Son iki yılda AKP-MHP iktidarının şiddetli saldırısı Kürt’ün gücünü kırmaya yöneliktir. Kürt, her bakımdan güçlendiği için saldırılar bu düzeyde artmıştır. AKP’nin MHP ve tüm şovenist güçlerle ittifak kurması ise zayıflığını gidermek istemesiyle bağlantılıdır. AKP 15 yıllık iktidar sürecinin en güçlü dönemini değil, en zayıf dönemini yaşamaktadır. İç ve dış politikada bir çöküntü içindedir. 15 yılda ele geçirdiği devlet imkanları ve ekonomik değerler AKP iktidarının bu zayıflığını gidermeye yetmeyecektir. Dünya, bölge ve Türkiye koşullarında Türkiye'nin ihtiyacı AKP-MHP iktidarına dayalı otoriter bir sistem yaratmak değildir. Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek tek yol, demokratikleşmedir. Bu açıdan demokratik güçlerin gelişme ve kazanma imkanları her zamankinden daha fazla imkan dahiline girmiştir. Kuşkusuz bu kendiliğinden olmayacaktır. 

Şu bir gerçek ki, hem Kürt halkı, hem Türkiye'nin demokrasi güçleri ancak mücadeleyle demokratik ve özgür yaşamın kazanılacağını görmüşlerdir. Newroz ve referandum süreci AKP-MHP ittifakına karşı mücadelenin gelişeceği ve bu iktidarın sonunun yaklaşacağı bir süreç olacaktır. Bu açıdan Kürtlerin bu Newroz’da meydanlara çıkarak özgür ve demokratik yaşam iradelerini ortaya koymaları Türkiye'nin demokratik geleceği açısından çok önemli bir rol oynayacaktır. 


1116

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA