Danıştay Sur’un talanına ortak

Amed Barosu’nun Sur için alınan “Acil Kamulaştırma” kararına karşı Danıştay 6’ncı Daire Başkanlığı’na yaptığı yürütmeyi durdurma ve iptal başvurusu reddedildi.

17 Şubat 2017 Cuma | Haber

Amed Barosu’nun Sur için alınan “Acil Kamulaştırma” kararına karşı Danıştay 6’ncı Daire Başkanlığı’na yaptığı yürütmeyi durdurma ve iptal başvurusu reddedildi. 

Türk Bakanlar Kurulu, Sur ilçesinde 16 ve Yenişehir ilçesinde 2 mahalle olmak üzere toplam 18 mahalle için Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesine göre “Acil Kamulaştırma” kararı vermişti. Amed Barosu, kararın yasalara aykırı ve kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle Danıştay’a yürütmeyi durdurma davası açmıştı. 

“Acele Kamulaştırma” kararına karşı açılan dava dilekçesinde, mülkiyet hakkının ağır ihlali niteliğinde olup mülkiyet hakkını koruma altına alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu kaydedilmişti. Dilekçede, herhangi bir makul sebep ve gerekçeye yer verilmeksizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istemi üzerine alındığı anlaşılan bu kararın Anayasal düzen içerisinde kabul edilebilir bir tarafı bulunmadığı açıklanmıştı. 

Danıştay uygun gördü

Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 08.12.2016 tarihli ret kararına gerekçe olarak “Kamulaştırma için ayrıntılı teknik çalışmaların yapıldığını, bölgenin riskli alan ilan edildiği, kültür varlıklarının ihya ve restorasyon çalışmalarının aslına uygun olarak tamamlanmasının hedeflendiğini, acele kamulaştırmaya konu taşınmazların mahalle, ada ve parsel numarası gösterilmek suretiyle tek tek belirlendiği, kullanılamaz halde bulunan bölgenin kent çeperinde çöküntü alanı oluşumunun önlenmesi, imar ve ıslahının bir an önce yapılması için acele kamulaştırma kararı alındığından ilişkili Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olmadığı” hususları belirtildi.

Baro temyize gitti

Ret kararı üzerine Baro tarafından yapılan temyiz başvurusunda ise şu ifadelere yer verildi: “Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 08.12.2016 tarihli kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz itirazları gerekçeli olarak 15.02.2017 tarihi itibari ile yapılmıştır. Temyiz itirazlarımız doğrultusunda hukuka ve yasaya açıkça aykırı olan Sur ve Yenişehir İlçeleri Acele Kamulaştırma kararlarının iptalini reddeden mahkeme kararın bozulması talep edildiği açıklandı. Diyarbakır Barosu olarak Sur ve Yenişehir İlçeleri Acele Kamulaştırma kararlarının iptaline ilişkin açılan iptal davasının temyiz süreci ve sonucu ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.” 


677

YENİ ÖZGÜR POLİTİKA