Averyay ziwan organzasyonkar

ESAT ANLI

12 Ocak 2017 Perşembe | Kirmanck

Her ziwan wayr erck komelky yo. Zerey snoran welatk de mintiqe, kar, bawer, mewq sinife ra gore qiseykerdi ziwank vurno. Ziwano standard formo hempar y ziwank o ke qiseykerdox ziwan p yewbnan fam ken. 

Kurd hetk ra xo myan de bi dyalekt forman cyayan qisey ken, la hetna ra ziwan kurdan het serdestan zordaran ra bi desan serran amey qedexekerdi (yasaxkerdi). No qedexe byo sebeb ke ziwan kurdky nek aver ir asmlasyon dir r bi r mend. N forman kurdk ra vakr (zimey) welat ma de ya ke poltkayan asmlasyonkaran ra tewr zaf mutesr bya Kirmanck (Zazak) ya. Heta nika bi desan reyan sebeb peydemendi ney form kurdk ser o nutey nusyay, programan televzyonan de fikr amey ekerakerdi. Fikro hempar no yo ke het nufse ra taybyay na grba kurdan erey nusyay ci sebeb muhm b z sebebo bingehn poltkaya dewleta tirkan a ferzkerdi tirk yo. Poltkaya ferzkerdi yew-ziwan ya. Kurd zazay na yewe ra sey sebebo bingehn y avernyay ziwan xo dewleta tirkan bivn se ra se heqdar . 

Ma nika byer kemasyan xo ser. Rat o, dewleta Tirkya semedo ke ziwan kurdk, bi heme forman xo wa, rate ra wedaryo heme kurd bi tirk qisey biker i dest ci ra ame texsr nkerd ewro z texsr nkena. Label ma kurd hemver ney de se ken? Ma ende wayr ro forman ziwan xo vecn? Zazayk ende ry tesr wrankar y asmlasyon ra zazak kurmanck xo r keno derd? Yan z kurmanck ende xo r kurmanck zazak keno derd? 

Seke ma heme zan ke dewr ma dewr organzebyay yo. Komel ke organze nben het nasname, kultur ziwan ra ben vin, myan nasname, kultur ziwan ke organze by, myan nan de viln. Organzasyon termko komelk yo, exs nyo. Na yewe ra ney dewr organzasyonan de xebat kar exsy hemver asmlasyon sstematk de neken xo ver bid, het tesr ra xeyl bisnor manen. Kurd gan meselaya ziwan ser o sey organzasyonan vinder, xussen kurd vakr. unke asmlasyono tewr sstematk kurdan vakr ser o ame bicaardi hema z dewam keno. 

Eke ma ewro qal syaset kurd ken, eke kurdbyay birat ma r muhm o, gan cay ziwan ney syaset myan de sey pnyazan konferansan ziwanan yan z kampanyayan serrewextan nbo; sey poltkayka stratejke ke bieko hemver asmlasyon de ziwan kurd bipawo cay xo bigro. Heta organzasyon ke xo sey organzasyonan kurdan name ken wayr hzk pl y na meselaya ziwan ser o bi hawayko stratejk nvinder form kurdk y ke vakr de y, xussen zazak, nizd ra asmley tirk ben ben vin.

 Vinbyay her formk kurdk ca verd, vinbyay her ekuyka kurdk yeno manaya biserkewti poltkaya asmlasyonkare. Ma tu formk kurdk neken teslm destan sstem asmlasyonkar biker. Eke organzekerdox ma, syasetkar ma bi ziwan ar xo qisey biker, bguman, ar ma z ko wayr ro ziwan xo vecyo qisey bikero. Eke organzekerdox syasetkar ma xebatan xo de, programan televzyon radyoyan de herinda formk kurdk de bi ziwank bn qisey biker, ar ma z ko hna leze asmle bibo ziwan ma rewtir bibo vin. 119

YEN ZGR POLTKA