Reyna qezenc kenime

Hemsereka aredarya Yenehr Ulku Baytae Hemserek aredarya Karaoban rfan Sariy derheq zextan vera Partya Herm Demokratke (DBP) ser o qisey kerd.

11 Ocak 2017 arşamba | Kirmanck

Hemsereka aredarya Yenehr Ulku Baytae Hemserek aredarya Karaoban rfan Sariy derheq zextan vera Partya Herm Demokratke (DBP) ser o qisey kerd.

Ulku Baytae hayr ante bhuqqya ke nan r ameyo kerdi ser wina va: Huqqo zereyn de yko winas in o. aredar rket ny ke qaym bro taynkerdi. Dewlete huqq xo ser de operasyonan kena. No tesr qaym nyo, operasyon pskolojk o. Rewa nikayn het neheqyan de teebus derbeya 15 temuze ra z vyarna. Huqq radey ar ser de derbe yena kerdi. No zhnyet qirkerdi yo.   rfan Sariy z hayr ant poltkay zextan ser va: Qaym, netcey poltkayan de amey taynkerdi. Taynkedi yeno mehneya xesp. Eke wenay bibo, ma do reyna qezenc biker.  


AMED


118

YEN ZGR POLTKA