Nnan ra dqet biker

Mollaogluy qiseykerdi xo de qala xo pawiti nweyan zimistan kerd wina va: Seba xo nweyan zimistan ra pawiti yo ke sifteyn bro kerdi, pak ya.

11 Ocak 2017 arşamba | Kirmanck

Mollaogluy qiseykerdi xo de qala xo pawiti nweyan zimistan kerd wina va: Seba xo nweyan zimistan ra pawiti yo ke sifteyn bro kerdi, pak ya. Gan merdim gorey qayde qural pakye hereket bikero. Myan pakye de y tewr muhm z pakya destan a. Gan dest gorey qeydeyan bi hawayo munasb br iwiti. 

* Heta ke mumkun bibo, gan cayan padayeyan ra dr bro vindeti.

* Gan merdim germya cayo ke tede maneno z dqet bikero; myan roje de gan germay 24 derece, wext rakewti de z 22 derece bibo.

* Gan her serre ama terna verne peyne de bi tesil derzna grb pirodyo.

* Bitaybet cay sey buro, ofs mekteban de y ke sey qeleme, kitab, comptur, qedeh sewbna gan kesan bnan reyde bi hawayo ortax nr xebetnay. 

* Gan destmal reyk tena br xebetnay, psero psero nr xebetnay.

* Xebetnay y awin de z gan yo awin i zde germ i z zde serd bibo. 

* Gan bzanay yan z bi pnyaz dermanroan derman, bitaybet z antbyotk nr xebetnay.

* Spor ke zaf enerj tede yeno xerckerdi, gan kontrol weye ra dima br kerdi.


58

YEN ZGR POLTKA