Cinya ke komelkya Drsim mezg zerrya xo de kiritne SARA

Endam Konsey Caardi y KCKy Mustafa Karasuy serrgra Qirkerdi Pars de derheq Sakne Cansize de qisey kerde wina va: Sara bi serewedarkar, karakter xo y nadin vindeti xo y hepisxaney de zaf bi ma da musay

10 Ocak 2017 Salı | Kirmanck

9 eley 2013 de welat Pars y Fransa de 3 ciny origer Sakne Cansize, Fdan Dogane Leyla aylemeze ameyb qetilkerdi emser serrgra 4. ya qirkerdi 3 cinyan o. 

Endam Konsey Caardi y KCKy Mustafa Karasuy n 3 cinyan ra derheq Sakne Cansize (Sara) de qisey kerd.  

Endam Konsey Caardi y KCKy Karasuy va ez tim fikiryaya, gelo xussyet serewedarkaro ke embaza Sara de estb, kura ra ameyb qiseykerdi xo wina domna: Nika ez resaya n zanay ke no xussyet ratya komelk tarx y Drsim ra yeno. Wati azad yo gird, ancax bi komelkyka gird mumkun o. Embaza Sara n komelkya xo ya gird, heskerdi xo y Drsim ar kurd ver wayr exsyetko serewedarkar yo gird bye.

Cewab serkewti o

Karasuy dewam qiseykerdi xo de dyar kerd ke ma myan tkon desan serran de by ahid bi deshezaran ehdan, la myan nnan de y ke tewr zaf ma ser de tesrko travmatk virat, ehadet embaz Sara, Rojbne Ronah b wina va: ehadet embaza Sara y winas ma r zaf giran ame. xtmal estb ke er de an z sewbna hewa z ehd bikewo, la netcey cnayetk de ehtbyay aye tevger ma de nefretko gird xelq kerd. Ma hna z hrs ci cuyen ma do heta ke eq azad y embaza Sara bireso serkewti, tkon xo bidomn. Xora cewabo tewr gird z wati embaza Sara resnay azad yo.

Embazka finake

Karasuy qiseykerdi xo de bale ant xussyetan Sakne Cansize ser wina dewam kerd: Embaza Sara wayr xussyetan Drsim ke heta Qirkerdi 1938 ti dewlete qtdar nas nkerdo bye n xussyetan mezg zerrya xo de kiritne. Komelkyya Drsim heta demo nizd z zirar ndb. Embaza Sara embazka zaf hsine bye. Embaza Sara de exsyet serewedarkar hsger pya estb. Cok ra ge-ge reaksyon aye ya gird byne. Reaksyon hrs embaza Sara wextko kilm de derbaz byne. No eyn wext de yeno manaya heskerdi merdim, xoza azady. Embaza Sara myan embazan de y ke bi hawayo tewr gird nnan cuyayne, aye embaze bye. Cok ra embaza Sara embazka finake bye.

Karasuy peynya qiseykerdi xo de va ert merc hepisxaney xeyl zehmetin by wina qedna: Mi ert merc tewr zehmetinan de exsyet embaza Sara inasna. exsyet ke sey embaza Sara tevger origeran de cay nan cya yo. Sen ke exsyet embaz Kemal Pr ma hemnan ser de tesrko gird virat, y embaza Sara z wina b. Ma embaz Sara ra zaf yan musay. Cok ra gan heme ciny Kurdistan vindeti Sara y hepisxane koyan de xo r finak bigir. Ma soz dan ke do wati azad y embaza Sara qet nqedyo. Ma do heyf ehadet embaza Sara, bi azadkerdi Kurdistan Rojhelato Myann bigir. 


Kerdox sukast cnayetan dyar

Komsyon Cinyan y Kongreya Komel Demokratke (KCD) z bi munasebet serrgra Qirkerdi Pars zehetk nutek da. 

zehet de ameyo vati ke ma proseso ke tede sukast yen cuyay ra derbaz ben zehet wina domyayo: N sukast z nan dan ke dewlet sen nizdy kurdan ben. Yeno zanay ke kerdox her sukast cnayet dyar o. Reyna yeno zanay ke kerdox ti cnayet sukast heta nika nameyo dyay. Kiti tetkke z yeno manaya pawiti dewlete yan z dewletan. Myan 2 seserr peynan de, ama eley de Ewropa de 2 ciny origer amey qetilkerdi; Roza Luksemburge Sakne Cansize. N qirkerdi nawnen ma ke tkon problem cinyan, tkon problem dinya yo. Cok ra gan tkonko bmabn vera hz hegemonk netew dewletperweran de bro nanday. Wexto ke merdim Roza ra heta Sakne sukast qirkerdi ke amey kerdi ra ewnyeno, vneno ke lazimya enternasyonal cinyan y dinya esta.

BERFN BAGDU / ANF / BEHDNAN 
428

YEN ZGR POLTKA