Merdim encex ekeno xo rexne bikero

Gerlay HPGy Nman Amedo ke origera cin Sakne Cansize inasneno, serrgra ehadet aye de qala Sakne Cansize kerd.Amed va serrgra embaza Sakne de qiseykerdi xeyl zehmetin o wina domna: Xeyl roj est ke merdim qet nwazeno ke byaro vr xo. N rojan ra yewe roja 15 sibate ya, ya bn z roja ehadet embaza Sara ya.

07 Ocak 2017 Cumartesi | Kirmanck

Gerlay HPGy Nman Amedo ke origera cin Sakne Cansize inasneno, serrgra ehadet aye de qala Sakne Cansize kerd.Amed va serrgra embaza Sakne de qiseykerdi xeyl zehmetin o wina domna: Xeyl roj est ke merdim qet nwazeno ke byaro vr xo. N rojan ra yewe roja 15 sibate ya, ya bn z roja ehadet embaza Sara ya. N her di roj hem het ruh hem z het ert tebet yewbnan manen. Her diyan de z zimistan zaf xedar derbaz b her dyan z tesrko gird ser ma de virat.

Temslkarya cin kerdne

Amed dewam qiseykerdi xo de dyar kerde ke embaza Sakne exsyet cinyk de serkewti xelq kerde wina va: Mi serra 96 de war Rayber de embaza Sara inasna. Tay exsyet est, her tim herikyen. Tarx ciny dinya de exsyet sey Rosa Luksemburge, Klara Zetkne sewbna est.  Embaza Sara myan PKKy de temslkarya exsyet cin kerdne. Gorey mi ciny sey Sara km y. Vera exsyetko winas de ancax merdim ekeno xo rexne bikero.

Zaf hetkar dayne embazan

Amed peynya qiseykerdi xo de va n xussyet embaza Sara zaf mi ser de tesr kerd wina qedna: y ke seba tebet cin, edalet wijdan cin ameyb vati, heme exsyet embaza Sara de ronitb. Cok ra xeyl embaz ciwan problem xo aye reyde pare kerdne hetkar watne. Aye z zaf hetkar dayne embazan. Mi z bi desan reyan zehmety xo bi embaza Sara reyde pare kerdo. Nika z wendekarko ro dibistan ktab des ey de bibo, embaza Sara z sey ktabk dest mi ver de ya.   


255

YEN ZGR POLTKA