JİTEM’e operasyon

terstaqlareco@gmail.com | 08 Kasım 2017 Çarşamba

TERSTAQLA RECO

Doqsanlarda herkes çoq diqqatli olmaq zorundaydi. Dolmişta en arqa qoltuxta oturmaq, qaranlıq we tenha soqaxlara girmemax, yolda yürürken önce arqaya sonra öne-sağa-sola sonra gine arqaya baqmak dewrımci tedbirin olmazsa olmaziydi. O yüzden doqsanların dewrımci quşağına baqın hepsi boyun fıtığidır.

***

Kasım 1994. Hawalar da soğumuş artıq. Bigün ben, Sedo, Meheme surlarda otırmişıx kendımize, parti quruluş yıl dönümi için nasıl bi eylem yapabılır oni qonışiyıx. Dêdım arqaaşlar yawaş yawaş qış üslenmesıne gêçılse de parti gıne qırsalda bişiler yapabıli, asıl biz burda qıpırdanamiyıx bile, her yerde jitem, qontra tetikçiler war. Sedo dêdi he walla onlari her gün görüp bişi yapamamax insani qahrêdi. Meheme dêdi keşke imkan olsa da biqaç tanesıni indıreydıx, xalqa da müthiş moral olurdi degıl? Dêdım yaw sen ne diisen, bırax indırmeyi yerlerıni tespit êdıp eyalete bildırsax bile yeterdi.

Bız bêle hem genel degerlendırme yapiyıx hem de yolda yürüyenlere baqiyıx. Sedo aniden dêdi baxın şurdaki adam da bızdendır ha. Dêdım nêrden anladın? Dêdi baqsana 10 metrede bir arqasına baxi. Meheme dêdi o büfenın ordaki simitçi de kesin ajandır. Dêdım oni nêrden anladın? Dêdi yarım saattir ğeztede ayni sayfaya baxi, sayfa çewırmi. Bunlara baxtım, içimden dêdım Reco sen de bişiler bul yoqsa diyecaxlar sözde ARGK mılisisen hema ayaxta uyisan. Gözümi gezdıriyem ecaba sıradışi ne war. Soqaxta yürüyenlere, seyyar saticilara, ewlerın balqonuna baxiyam hema diqqat çekici bişi yoq. Tam onlara diyecaxtım hadê aşaği inıp qehweye gidax, bi baxtım 3 kişi bi soqaxtan çıxtilar. Üçi de spor giyimlidır, kaban da giyinmişler. Dêdım arqaaşlar şuraya baxın. Dêdiler ne oldi? Dêdım yüzde doqsan doquz jitem ekibi, kesin birini infaz êdıp çıxtilar. Sedo dêdi he quranıma. Meheme dêdi hadê çabux onlari taqip êdax hele nêreye gidiler. Dêdım hadê.


Maxsus belınızi tutun!

Hemen surlardan indıx. Sur dibinde Mardinqapiya dogri gidiler. Yan yana yürümiler, tek sıra halinde aralarında yaqlaşık 10 metre war. Bızim de üstümüzde her zamanki gibi cakêt war. Dêdım Sedo, Meheme şimdi beni iyi dinleyin. Dêdiler söyle. Dêdım biriniz caddenın sağ tarafına, dıgerınız sol qaldırıma gêçın, ben de yolun ortasından yürüyecagım. Dêdiler temam. Dêdım arada qaldırımlar arasi gidip gelın, çaxtırmayın hema egerse sızi faqêderlerse maxsus belınızi tutun ki zannêtsınler üstümüz dolidır, ha bi de atqiyla burnunuzun üstüne qadar qapatın, deşifre olmayax. Dêdiler temam.

Bunlari taqip êtmağa başladıq. Bi ara içlerınden biri döndi Sedo'nun olduğu tarafa baxti. Bu nasıl baxti, Sedo xızli adımlarla yolun qarşısına gêçti, elıni de beline qoydi, qaşo tabanca düşmesin diye. Baxtım hema xızlandi öndekilere bişi dêdi, onlar da bızım gibi yolun sag we sol qaldırımına dağıldi. İçimden diyem inşalla arqadan toros gelmez, yoqsa çapraz ateşe alırlar bizi. Tam bunlari düşünürken arqama bi baxtım beyaz toros ile aramızda 100 metre ya war ya yoq. Arqadaşlara ıslıq çaldım yani ara soqağa girın. Bız nasıl solumuzdaki soqağa saptıx, beyaz toros bunlara doğri ilerledi. Bi baxtım bunlar da ara soqağa girdi. Dêdım ahhaa walla poxi yêdıx, arqaaşlar jitem pususuna düştüx qoşunnn! Ben, Sedo we Meheme qoşmağa başladıx. Onlar da 50 metre ötemizdeki paralel soqaxta bızle ayni yönde qoşilar. Bayaği bi qoştux. Ter içinde qaldıx. Bi çay ocağının ögünde durduq. Dêdım gelın bu çay ocağına girax, biraz nefes alax u sonra çıqax bu mehleden. Bız daha kursilere oturmamiştıx, atqımızi açmamiştıx bi baxtım çay ocağının qapisında bu 3 kişi. Onlar da qoşmaxtan artıq nefes alamilar. Onlari nasıl gördüm dêdım eşşeduuu... baxtım Sedo üstüme düşti. Bunlar bızi görür görmez gine qoşmaya başladilar. Meheme dêdi Reco, Sedo çabuq qalxın quranıma bunlar gittiler ne qadar polês, jitem, asker warsa taqwiye quwwet çağırmağa. Bız gine Sur'un ara soqaxlarına daldıx. Qoş babam qoş. Awucumuzun içi gibi bildığımız Sur'un soqaxlari bize yabanci geldi. Qayboldux. Dêdım arqaaşlar bu mirate soqaxların bi çıqışi yoq mu yaw? Sedo dêdi Reco nêrdeyız? Meheme dêdi yaw boş vêrin nêrde olduğumızi hadê bi binaya girax biraz nefes alax yoqsa cigerlerımız patlayacax.


Eyalete sürpriz yapax

Biz tam bi ara soqaği döndüx baxtım o 3 kişi bi binaya girdiler. Dêdım şşştttt burdalarrrr. Ben, Sedo, Meheme soqağın köşesınde dalton qardeşler gibi dizilip qafamızi uzattıx. Binayi 1-2 daqqa gözetlemeye başladıx. O anda hêcan, qorku, meraq insani olduğu yerde taş yapi, qıpraşamisen. Bi baxtım binanın en üst qatının qalın perdesi biraz aralandi. Dêdım saqlanın, en üst qattalar. Sedo dêdi Reco quranıma bu ew jitem infaz timinin ana qarargahidır. Dêdım hadê bi an önce çıqalım burdan.

Tabii biz gine qoştux. Nihayet balıqçilarbaşına çıqabildıx. Dêdım arqaaşlar benım acilen eyalete gidıp xeber vêrmen gerek, egerse parti bu ewe basqın yaparsa partinın quruluş yıl dönümünün en qral eylemi olur. Meheme dêdi Reco hatta arqaaşlara söyle gerekırse bız binanın altına tünel qazax, onlar da binayi qompile uçursunlar. Dêdım temam önerıni iletırem. Sedo dêdi Reco istisense eyalete sürpriz yapax, bu hücre ewıne bız operasyon yapax. Dêdım he Sedo, bilmeyen de diyecax belki Zağroslarda hereketli taburda sızma tim qomtanisan ha, wula bızım operasyon tecrübemiz mi war ki hücre ewıne operasyon yapax. Dêdi yox yani ben hanê dêdım eyaletteki arqaaşlar yorulmasın, o yüzden şey êttım. Dêdım neyse, sız de kendınıze diqqat êdın, egerse parti bu yapiyi tasfiye êderse war ya bundan sonra jitem, qontra tetikçiler qaçacax delik arar.


Qarargahın yerıni tespit êttım

Hezro dolmişına bindım, istiqamet eyalet qarargahi. Arqaaşların yanına wardım. Selam, hal hatır fılan bêvan. Dêdım partinın quruluş yıldönümi yaqlaşi, eylem planlamanız war? Qomtan dêdi Reco walla hêç söyleme bu sene xazırlıqsız yaqalandıx, eylem planlamasıni gêç yönelecağımız hedefi bile daha belirlememişız. Dêdım işte tam da bunun icin burdayam. Dêdi nasıl? Dêdım Jitem'ın infaz timlerının qarargahının yerıni tespit êttım. Dêdi hey senın rebbıne qurban. Dêdim heval sız de bu tür cümleleri qullanisız? Dêdi hêcandan ağzımdan qaçti, hele anlat nasıl buldun merkezlerıni? Dêdım keşif, istixbarat we taqip çalışmalari sonuci qarargahlarının yerini tespit êttıx. Dêdi o zaman sen hemen ERNK mılisine ulaş we keşif için gönderdığımız arqaaşlari bu hedefe yönlendırın. Dêdım temam. Tam wedalaşıp ayrilacaxtım baan dêdi hele gel saan bi daha sarılayım. Sarılırken dêdi Reco bızi ARGK Anaqarargahına qarşi bi kez daha mahcup êtmedın ya, ne dêsem azdır. Dêdım olur mu yaw heval, görevımız

Arqaaşların yanından döner dönmez dolmişa binip Diyarbaqır'a hareket êttım. Yol boyunca yapilacax eylemın kitle üzerınde yaratacağı etkiyi düşüniyem. Jitem'i çökerten birim olaraq merkez qomite bıze tebrik noti filan gönderi. Hêcandan nêrdeyse kendıme sarılacağım.

Diyarbaqır'a ulaşır ulaşmaz hemen ERNK mılisi Hüsni hevalın taqıldıği çay ocağına gittım. Selamlaştıq filan. Tam ona diyecaxtım heval beni arqaaşlara ulaştır. Dêdi Reco nêrdesen yaw? Dêdım burdayam işte. Dêdi seni gökte ararken yerde buldum. Dêdi hadê burdan ayrılax saan anlatacaxlarım war.

Çay ocağından çıqtıq. Sur'un dar we labirentli soqaxlarına daldıx. Dêdım buyur Hüsni heval. Dêdi acele etme az qaldi, yolda anlatılmaz. Dêdım peki. Bayaği bi soqax dolandıx sonra aniden Hüsni heval dêdi içeri gir. Bi binanın girişini gösterdi. Bu binaa?! Hawarrr! Nefesım kesildi. Kekeleyerax dêdım abê quranıma aileme ben baxiyam, babam qelp xastasidır... Dêdi hepsıni biliyem Reco, hele sen içeri gir.


Onlari güvenli bi şekilde çıqarax

Merdiwenleri çıqacax taqat qalmamiş bende. Ensemde soğuq bi namlunun soğuqluğuni hissediyem. İçimden dêdım buraya qadarmiş Reco, qederınde qontraların genel sorumlusi Hüsni tarafından infaz êdılmax warmiş. En üst qata çıqtıx. Bu bêle şifreli bi şekilde qapiyi çaldi. Qapiyi açan baan baxti, ben ona baxtım. Yolda taqip êttığımız adamlar. Dêdi çabuq girin içeri. Elındeki tabancayi yawaşça bêlıne soqti. Baxtım istem dışi ellerım hawaya qalkmiş. Hüsni heval dêdi hayrola, ne oldi, bu tedirginlığınız nedır? Dêdi heval bizim acilen burayi terketmemiz lazım bugün Jitem bizi taqip êtti, saatlerce bizi qovaladilar, toros da peşimizdeydi. Benım beynım oldi mehir. Dêdım nasıl yani? Hüsni heval dêdi Reco bu arqaaşlar eylem keşfi için gelenlerdır, saan yolda anlatamadığım buydi, partinin quruluş yıldönümi için eylem yapacaxlar, senın yardımci olmani isteyecaxtım. Dêdım şimdi siz hevalsız? Üçi de dêdi he. Derin bi nefes aldım. Dizlerım hala titri. Dêdım peki o Jitemcileri tanisız? Biri dêdi yoq heval, çoq profesyoneldiler, yüzlerınde atqi wardi, yolun ortasında biri silahına dawrandi bizi wurmaq için hema biz qarşi qaldırıma geçme manewrasi yapınca sıqamadi. Dêdım ê şimdi ne olacaq, eyalet sizden eylem bekli. Qapiyi açan grup qomtani dêdi tüm sorumluluği üstleniyem, bizim burdan çıqmamız lazım yoqsa operasyon yerız. Hüsni heval dêdi Reco sen ne düşünisen? Dêdım belli ki arqaaşlar qarar vêrmişler o zaman onlari güvenli bi şekilde çıqarax burdan, sen onlari güvenli alana ulaştırırsın artıq. Dêdiler temam.

Bunlar eşyalarıni aldi. Onlari aldım maxsus Sur'un tüm soqaxlarında gezdırdım, qaşo güvenli alanlardan çıxariyam onlari. Ben u Sen'ın orda Sur'daki quliktan çıxardım bunlari. Dêdım Hüsni heval artıq arqaaşlar saan emanet. Dêdi temam Reco. Grup qomtani olan dêdi Reco heval bizi bu çemberden qurtardın ya, bu pratigin metropol gerillacilıgı eylemsellığınde zirweleşmedır. Dêdım ne dêmax heval, görevimiz.1396
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: