Nova

05 Ağustos 2017 Cumartesi

XOSER EWLG

Nameya mi nova ya. Ez des ahar serre ya. ahar heb wayike mi hr heb z biray mi est. Keye de tewr pl qic (doman) ez a.  Bab dadya ma,  ma hem  ra zaf heskrdene. Bane ma myane yew baxey girde de b. Baxey ma de her tewr dar keyber est b. Baby mi ske de  xebetyn. Dadye mi z hem keye de hem z baxey ma de xebetyn. Ma pya awke da darane ma zerey keye. Ma hem bi wes nane xo werd.  Werre mi byor a roje... 

Her ewe baby mi wexto ke ske ra ameyne ma r her ardne. Ma heme ameyne pser bi wes hem qaldern hem z werdene xo werdne. Tewr qij ma Azad o. ahar ame ver ame dnya. Babye mi namey Azad na pa. unke end serre ke welate ma de er estb. Heme zid  bin tehluke de b. Na semed ra baby mi namey Azad na pa biray mi vat ke byay Azad wa bibo wesley azadya ar ma. La ma zan ke rast wna n bi. Dewa ma de hama  yk inbi, la ma anawite ke dormelay ma de zaf merdim ameyb kiti. Dad baby ma na mesela er, ma het de qal nkerdne, la mi  rey rey  go dayne qalkerdi nan.  Dewa ma nezdye engal de b. 

Ma kewtib ama Tebaxe. Bade nmroj cny cranan ameyb keyey ma. nan myan xo de qalkerdne vatne etey DAI amey  nezdy engal, eke bikew dewe ma hemeyan kien, qir ken. Cran y keyey xo. and z babiy mi ame keye la veng y ra nvecya. Reng babya mi bb zerd. Dadiy mi ra vat ke Gereka ma tya ra syer,   eke etey DAI bikew dewe  ez nekena ima bixelesna. Hama  qal babya mi nqedyayb ke  myan  dewe ra veng slhan am. Dadye mi bi lez am het ma. Ma hem ard pser babye mi z ber ode kld kerd. Babye mi sleh xo girewt ver pencera de xo nimna. end heb camrdan veng da zere vat Kes keye de esto?  Eke ima nvecy  teber  ma keyeye ima venn. Ma DAI, ma emr humay an ca. Teslm ma bib. Ma bi namey slam quran tyadey, metrs ma xelesya simay. Bade end deq  veng nan birya baby mi sleh xo teqna va yer tya ra, eke n ez ima hemeyan qiena. etey DAI p (bi) veng  Allah-  ekber  kewt zerre slehan  xo teqnay. A deme ma zana ke  baby mi kiya. Seke dnya  bi tar rijya ma ser. 

Amey ver  ber ma, la ma bere oda kld kerdbi. nan neka ke ber oda  abiker.  Ber oda sikna  xo et zere. Ma heme oda ra vet teber ma berd van (het) dewjan. Wexto ke ma oda ra vet teber  babye mi ser erd de b myan  gon de mendbi; iman y akerde mendb. Ez emr xo de a hl xo vr ra nkena. Hem cny dewe qican dewe ardb pser. eteyan dormaley ma girewt vat ima yan ma qabul ken yan z ma ima kien.  ew (kes) ra veng nvejya. Ma pra abirnay,  cinyan yew het de hem qican z  yew het de kom kerd. Yew ete ewnya mi ra vat Na kna hem tezeya hem z zaf rndeka, nay ber myan cnyan. Mi xo est verard  dadye xo. La eteyan ma cya kerd. Wa biray mi het bn de b.  Yew qemyona gird ame hem qican et zerreye qemyon  qir viry  qican ezman tekna.  Yewna qemyon am ma z et zerrey na qemyon. 

Ez hema z nzana wa biray mi a (kata) de  ciwyen, we ken, yan z merdy. Ez, dady xo, Azad ciny bn ma thet te b. Rahar (rayr) ke ma yne zaf derg b. Ver no zulm eke ma biekbya veng bivejn qirayi  ma ezman dirnayn.  Rahar qedya ma amey  vere yew banek  zaf gird. nan ma qemyon ra ard war, hem cnyan p dady mi berd vere yew bere mi z cya kerd. Dadya mi  qra berma, la i heyf ke feyda nker. Ez di etey vere bane de mendby. Yewna wasita am mi n hurd eteyan girewt berd yewna ca. Rahar de mi ra vat Ma to ben bazar koleyan, ti zaf rindeka tezeya ma to roen ma to ser per qezenc ken. La mi godarya nan nkerd, mi xeyala bab-dad-way biray xo kerd. Baby mi kiya, waye braye mi berd, dadye mi azad o keye de mend mi z ben roen. Seke ez myan yew hewn xirabn de ya. end dem ra pey ez amya xo ser mezg mi de dest nan ra xelesyay estbi. Erebe zaf leze ino, ez vaneye ber de ya. A hl ame mi vr, mi dest est ber  erebe mi xo et war. Cayo ke mi xo et war hisar b ez sey mirkan firaya. Sey yew mirika azade. 

Ez nzana end dem vyart,  mi iman xo yew keye de kerd a. Di heb kna bi ekan am wane mi. Mi ra vat Ma to bin yew hisar de dya. Hal to hol nb; Ma to ard tya de derman kerd. Ma ervan HPG y. Ma semed ima amey eteyan DAI de er kerd. Ma zafn xelesna la ser dewam keno. end roje ra dima ez bya hol werzaya ser payan. Mi z watne ke bba erwan qesas ar xo bigra.  nan na watena mi qebul kerd. Nika ez Yewye Cinyan y engal de ya. Ma hem are xo pawen hem z vera eteyan DAI de er ken. 
622
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: