Camii bağışı

terstaqlareco@gmail.com | 19 Nisan 2017 Çarşamba

TERSTAQLA RECO

ÇIQMAZ KÛÇEAwrupa, xurbet olsa da Kürtlerin Awrupa’ya yolculuği doqsanlarda xız qazandi. Arananlar, cezaewınden çıqanlar Awrupa’ya tek yönli bilet kesidiler. Bazilari da çoq zor qacax yollardan qapaği Awrupa’ya atidi. Radiqaller ölümi göze alıp milislığa dewam êdidiler.

Bigün qehwede otırmişam, dalmişam êle kendime domino taşlariyla oyniyam. Baxtim Sur duwarının dibinde qomşimız Menfure teyzenın oğli Ali de otırmiş, sol eli çenesınde sağ elınde de qalem war kendıne surlara baxi. Belli ki dalmiş yazacak bişi bulami surlardan ilham bekli. Ali 1 yıl önce Awrupa’ya qaçax yolla gitmişti 3 ay sonra sınırdişi êdılmişti. Dêdım gidip selam vêreyım hem neşemızi alırıx.


Gereki Rêdar we Nurhaq arqaaşların görüşüne gidem!

Ben nasıl buna yaqlaştım hemen önündeki qağıdi qatladi. Dêdım Elo xêrdır, nyapisan? Dêdi hêç kendime otıriyam u düşüniyem eski insanlar bu taşlari nasıl buraya taşımiş yaw? Dêdım at erabasiylan, ma eskiden qamyon traqtor yoqti. Dêdi yaw niye benım aqlıma gelmedi yıllardır düşüniyem bulamiyem, sağol. Dêdım hele oni boşvêr de o qağıtta ne wardi, yoqsa aşıqsan wula hebleme? Baan baxti, başıni qaldırdi surlara baxti. Dêdi Reco bi qoni war ancaq senle paylaşabılırem. Dêdım söle. Dêdi Awustralya dewleti oraya çalışmalar için giden 2 qadro arqaaşi tutuqlamiş, Rêdar we Nurhaq hevaller, onlarla parti arasındaki tek bağ benım, iletışım quramazsam partiyle bağlari qopar, ben de bêle arada mektup yaziyam ki qopmasınlar. Dêdım yaw Awustralya eskiden beri şerefsızdir zaten. Tobe ki biliyem Awustralya nêrde. Neyse oni dinliyem. Bu gine gözlerıni qısti, uzağa baxti dêdi Reco gereki Rêdar we Nurhaq arqaaşların görüşüne gideyim. Dêdim görüşme hangi gün? Dêdi haftaya Cuma, sen milis oldığın icin Awrupa’ya qaçax çıqış yollarıni bilisen, güzergahım deşifre olmasın diye diyem önce Awrupa’ya gideyım ordan Awustralya’ya. Şimdi bu baan sen mılissen deyince ben de diyemedım oxlım ma ben qaçax yollari nêrden bileyım. Dêdım dert êttığın şeye bax, haftaya kesin görüştesen, arqaaşlara selamımi iletırsen. Dêdi Reco yalnız bi mesele daha war, hem gidiş dönüş yol param yox hem de Rêdar we Nurhaq hevallere gereki en az 1 yıllıq xarçlıq vêreyim ma bi daha görüşe kim gidebılır ki? Dêdım Ali heval yoldaşlarımızi kimseye muhtaç êttırmeyiz bi yolıni bulacağız. Bu gitti ben baan qaldım.


2 kg patates getır baan bi de maqbuz…

O esnada Sedo geldi dêdi Reco xêrdır? Dêdım Sedo hal u mesele bêle, gereki Ali hevali Rêdar we Nurhaq hevallerın görüşüne gönderax u masraflari da qarşılayax, bi çözüm bulmamız lazım. Sedo biraz düşündi dêdi Reco bi çözüm buldum hema bilmiyem sen ne diyecaxsan. Dêdım her fikre ihtiyacımız war Sedo, söle. Dêdi madem parti qadrolari için para toplayacağız parti adına maqbuz kesax, vêrgi toplayax. Dêdım wula ma hanê mührümüz war? Dêdi ondan basit ne war, 2 kg patates getır baan bi de maqbuz. Dêdim Sedo hema bılisen ben ARGK mılisiyem şimdi ARGK mühri yapsax benım ilişkilerim şüphelenebılır en iyisi ERNK mühri yapax. Dêdi mantıqli. Dêdım o zaman aqşam bu işi hallêdax, bütün camilere de vêrgi kesax melalarda çoq para oli.

Neyse aqşam 2 kg patates, qardeşım Rıdo’nın qareli defretıni bi de ayakkabi boyasıni aldım Sedoyla buluştuq. Patatesten mühür işi de temam. Sedo dêdi Reco niye qareli defter getirdin yaw? Dêdım ecemi oldığın belli, qadrolar notlari küçük herflerle qareli qağıda yazar, ewêl. Defterın bi sayfasıni 4’e böliyem. Küçük herflerle yaziyıx:


ERNK Metropol Qomutanlıği…

“Her onurlu Kürt mücadeleye destek wermelidır. İşgalciler bıraxmiler melalarımız kendi anadilinde xutbe vêrsın. Ülkesi işgal altında olanın inanci da işgal altındadır. ERNK Metropol Qomutanlıği”

Maqbuzun altına mühri basiyam Sedo’nın imzasi güzel oldıği icin o da mührün üstüne imza ati.

Sabah ezanında bu maqbuzlari Diyarbaqır’da ne qadar cami warsa bi hafta boyunca dağıttıq. Melalara diyiyıx bu Cuma xutbesınde topladığınız hasılati vêrsenız temamdır.

Perşembe güni oldi Ali heval beni yolda gördi dêdi Reco heval bi gelışme war? Dêdim heval sen para işini halledıldi bil hema qaçax yol için arqaaşlar araştırilar, bi iki tünel çalışmasi war, eger tünelın diger uci Awrupa’dan çıxisa ordan çıqış yaparsan. Dêdi sen para mewzusunu hallêt qaçax yoli ben de araştıriyam. Sonra durdi dêdi Reco eger bu haftaya Cuma görüşe gidemezsem Rêdar we Nurhaq heval partinin onlari unuttuğuni zannêdıp içerde fedai eylem yapabılırler o zaman ben de Dağqapi meydanında kendımi yaqaram. Dêdım yaw heval ne biçim qonışisan, saan o iş temam diyem yaw.


Yardım sandoğıni gezdırdıx kimse para atmi!

Cuma güni Sedoyla sabahtan camileri gezdıx melalar dêdi xutbe ögle namazındadır dêdıx niye sabah olmi, acelemız war. Dêdiler islamiyet reformizme qarşidır. Mecbur bekledıx. Öglen abdestımızi aldıx Ulu camiye gittıx. Yaw mela da uzattıqça uzatti. En son, ihtiyaci olan xalqımıza destek vêrelım, dêdi. Dêdım Sedo çabuq sandoği tut. Yardım sandoğıni içerde gezdırdıx yaw kimse para atmi. Neyse biqaç kişi bozıx para atti. Ordan doğrica Hz.Nebi Camisıne gêçtıx orda da sandoği gezdırdıx. Baxtım Sedo namaz qıli. Dêdim ne yapisan? Dêdi kendıme xêr yapiyam. Dêdim hade cabuq Hz.Sılêman’a gidecağız daha. Dêdi Reco 2 rekat qılmişam dur 2 rekat daha qılayım. Dêdim onlari da orda qıl. Ordan hemen qoştıx Hz.Silêman’a. Sagolsın mela bızım payımızi ayırmiş. Ordan Qurşinli’ya... aqşama qadar maqbuz vêrdığımız tüm camileri gezdıx. Bayaği para topladıq.


Awustralya bu yaptığına pişman olacaq!

Sabah Menfure teyzelerın ewıne gittım dêdim Ali heval qapıyi açti dêdi xêrdır? Mutluluqtan güliyem, dêdim hele bax burda ne war? Ona bi zarf vêrdım içi para doli. Dêdi errııkkk bu nedir Reco heval, nêreyi soydın? Dêdim orasıni boşvêr, bu yeterdır yoqsa yox? Zarfın icine gine baxti dêdi bu war ya, hem benım yol param hem Rêdar we Nurhaq hevalın 1 yıllıq xarçlıği hem de Awrupa’daki diplomasi faaliyetleri için yeterlidır. Baan baxti, aniden sarıldi. Dêdi ordaki herkese seni anlatacağım hema senden ricam sen beni kimseye amlatma deşifre olursam 2 arqadaş... Dêdim sus dewamıni getirme, arqaaşlara dewrimci selamlarımızi ilet söle Awustralya bu yaptığına pişman olacaq, hereket yaqında oralara da açılacax. Dêdi başım üstüne. Dêdım ya senın çıqış yolın? Dêdi oni hallêttım meraq êtme. Sarılıp wedalaştıq.


ERNK adına birileri bağış toplamiş…

Ertesi gün Sedo’yi da aldım yanıma dêdım Hezro’da hevallerın yanına gideyım hem Rêdar we Nurhaq hevalle baglanti qurdığımızi anlatıram hem de Sedo’yi hevallerle tanıştırayım, yedek mılis olsın. Sedo acayip hêcanlidır. Noqtaya wardıx orda Qulp mılisi yaşli bi xalo da wardi. Sedo dêdi Reco hele bax bu en az 30 yıllıq qadrodır ha. Dêdim wula parti qurulali daha 17 yıl oldi, o Qulp mılisidır. Neyse bu gördüği her sawaşçiya sarili, roketçi hevale diyi elındeki Stinger füzesidır? Buni sawaşçiların yanında bıraxtım doğrica qomutana gittım. Selamlaştıx baan dêdi heval gelmen çoq iyi oldi, bi mesele war. Dêdım xêrdır heval? Baan bi maqbuz uzatti dêdi hele buna bax... Dewam êtti dêdi ERNK bize not yazmiş, birileri merkezde ERNK adına camilerden bu maqbuzlarla bağış toplamiş, bizım bunlara ulaşmamız lazım. Kareli defter noti, patates mühri, Sedo’nın imzasi... Benım qelbım yawaşladi, nefesım kesıldi, başım döndi otırdım. O esnada Sedo geldi. Dêdım nêrdesen? Dêdi tepeci arqaaşın yanında nöbetteydım. Qomtan dewam êtti dêdi parti iznini almadan parti adına bağış toplayanlar muhtemelen objektif ajanlardır. Sedo dêdi literatüre uygun, qatiliyam. Dêdım Sedo yoldaş o objektif ajanın imzasına bax hele tanırsan belki? Elimdeki maqbuza baxti, baan baxti dêdı hhıııyyyqqq. Nefesi kesildi.

Qomtan dêdi sızden isteğim o camilere gidin melalara sorun buni yapan kaç kişiydi, onlari taniyan war mi? Dêdım temam heval. Wedalaşıp ayrıldıx.

Qomtan’a diyemiyem Rêdar we Nurhaq heval için yaptıx. Yolda Sedo’ya dêdım bundan sonra camii bölgelerinde gezmax yoq Ali heval gelene qadar, Ali heval gelınce onınla birlikte gelır burda durumi anlatırız.


Haftaya dügünleri war!

Aradan 3 gün gêçti dêdım hele baxayım Ali heval ne yapti. Ewlerıne gittım qapiyi çaldım Menfure teyze açti. Dêdi xaltiya Menfure Ali nêrde? Dêdi 2 gün önce Fransa’ya gitti. Dêdım xêrdır? Dêdi inşela xêrdır, Elo’nın nişanlisi olan teyzesının qızi orda, walla bılmiyem nêrden para buldi u bu sefer uçax bılêtıni aldi gitti, haftaya dügünleri war. Dêdım nnnee? Dügünn? Dêdi he, ma Elo saan sölemedi? Dêdım yoq sölemedi şerefsız.

Yolda ellerim cêbımde taşlara wura wura gidiyem. Sedo beni gördi dêdi xêrdır? Dêdım Sedo sori sorma hadê istasyona gidiyıx bılêt alıp Mêrsin’e trenle gidax, eyalet qomtani degışene qadar da gelmeyax.


Karikatür: İlhami ERDOĞAN


1320
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: