Perdey hrine

10 Nisan 2017 Pazartesi

XOSER WELAT


Kayan ano y dergan de, qewemyayi an z mesaj kaye,  perde bi perde temaevanan r yen qiseykerdi. endke cay de yo nzana la ke merdim rewa Rojhelat Myann biibno  anoye, kaya tewir zafperdey yena kayekerdi. Xora Rojhelato Myann de kay derg. Kaya merdimbyi merdim, bica biwarebyi merdim, destpka aristan, vecyayi ar ol plan, yewn mparato- ry pl alozya heta ewroy.   

Verva Srya r bi fuzeyan y Emerka yan z bi vatiko bn, helam xo bid ra kite, axa ez a  aroveya alozya Srya de perdey hrine akerd. Her ende perdey zaf rew dest p kerdo z, perdeyo yewn rayvistinkerdi DA y verva raq Srya, reyna verva DA virati koalsyon myannetew er wekalet bi. 

Perdey diyine bi dekewti Rsya dest p kerd.  Perdey diyine de wayir,wekl, wekl weklan, tfaq neyaran yewbn nas kerd. Qaso ke hewce kerd nsan amey kiti, slah amey cerebnayi. Kam i wazeno, wayir i hze i projey yo, bi qaske ekera bi. Perdey diyine de, seraktore Rsya b yan z wina amey eysayene. Dayiqeblkerdi Esad ro dinya welatan statkoya hereme,pv- nayi Astana ,helkerdi meseleya Heleb bi Erdogan  dayiekerakerdi ortaxya Dewleta Tirkya DA.  

Gelo perdey hrine do perdey encam bo yan n, dyar nyo. Nno zanayi ke, kaye bi gorey end perdeyan ameya dzaynkerdi. La iyo ke kif o, tya ra dim do myaneka kaye, d het temaekeran ra bro femkerdi. tya ra dime do aktoro sereke Emerka bo. B Emerka do pel dare ro nro war. Do d poltkay dzayn ekera bib.Emerka bi na game vat;wa d her kes,lingan xo  bi gorey liheyf xo raderg bikero. 

Na kaya de dewleta tewir bikelecane Tirkya b. Serre de Erdogan heme rayveran Tirkya, z koro ke espije bidepno qray; "na bes nkena, pancas- se fuzey bnan z berz. Esed byar war. Ke hetkaryke hewceya, ma hedrey. Erdogano ke qao verva xanet Emerka Dewletan Ewropa bibi dost Rsya-Ptn, serokdewletya Esed ver iman heme dinya de qebl kerdeb, xo vr ra kerd dosto erjyaye Ptn, ewke de rot. 

Dewleta Tirkya dorka bne nan heme dinya da ke kingr ver vay ya. Dewletka bbawer xoro a. Va kamco kite ra bro a kite ser ina. Bi na helwesta xo Rojhelato Myann de goga lingan a. Do bi gorey hz dzaynkeran bro bikarardi. Do Emerka biirawo ver lingan Rsya, Rsya biirawo ver lingan Emerka. 

Her hz bi gorey xo encamke,ney r ra vet.Do ewta ra dime z bi no gore bro tgeyrayi. sralo ke heta nika bveng bi, ran nan da. Na yena meneyo ke do no mr hema zaf awe bianco. Welatan Ewropa Kendawe bi awayko proy hetkarya xo ekera kerde. Na z yena n meney, Rsya z myan de, dzayno peyn y Rojhelat Myann sero ameyo pkerdi. Do tya ra dime bi gorey na poltka bro tgeyrayi.

Perdey hrine de; Hz nxoser ke wekltye ken, mecbr bi gorey rol xo tbigeyr. Ya n, ge-ge beno ke bi yani bib hedef. Ptn do seba Tirkya defter kanan abikero. Beno ke bi yani kul fuzeyan emerka serrey Tirkya de bro hdkerdi. areserya persgiraya kurde do zafr rojdeme de bo. Seba ar Kurd Perdey hrine, zafr ver bi ronayye yo.556
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: