Serhildan! Serhildan! Serhildan!

11 Ocak 2017 arşamba

ZANA AZAD

Tay xoverday tarx est bena tay wexte xo de n xoverdayan fam nkeren. N xoverdayan yew z er bajaran y Kurdistan yo. Ay ke er bajaran fam nkerdo esas de dagrkerya dewleta tirk z fam nkerdo. Nzan dagrker yo. Hember dagrker xoverday erkerdi yo nzan. Ser dagrker y nvan la fek erzen xoverday. La nzan pron dinya de hembere dagrker erkerdi ferz o. ernekerdi teslmbyay o. Merg o. Koledar yo. 

    Fermandare gird pl ay er Amed-Sr fermandar yager ser er Amed-Sr er bajaran heval xo ra yew qiseykerdi keno hina vano. Xoverday de merg ma ciway tay hevalan ma yo. Ma tepya ling nerzen. Ma tepya nin. Tepya yay teslmbyay o. Teslmbyay xayntya(xanet). Ma xelal hevya ar xo nikinen. Ma soz da ar xo, ma ar xo ra vatibi ma xoverdan. Bena tay ewro xoverday ma fam nkeren. La tarx de xoverday ma bro dyay. Tarx xoverday ma heqdar bimojin o. ... Do xoverday ma z pl(muhteem) bo. Merg ma z pl bo.

ehd yager p n qiseykerdi hem dagrkerya dewleta tirk hol daya inanay, hem z teber xoverday ti rayrk bn nbeno ma r dayo nanday.

Ratya dewleta tirk hinaya. Dewleta tirk wexto ke kewta Kurdistan p er kewta Kurdistan. B er z Kurdistan ra nvejyena.  Gera na rat hol bro dyay. Heme y dewleta tirk zur y. Muslumantya dewleta tirk z zur

Wexto tirk welat xo y esil Asya Myann de vean tean mend. Kewt ser rayran y het Behr Hezar uca de seba menfaete xo bye cuh. Uca de z vean tean mend uca ra z ber kerd ver xo da Kurdistan amey Kurdistan. ar kurd ca da nan. Ser rayra Kurdistan qey menfaete  xo Muslumant qebl kerd.  Tirk seba menfaete xo eken deqyk de biben heme y. Eger xapnay qirkerdi ar kurd nbo, dewleta tirk seba ke bikewro Yewy Ewropa yew deqqe de hiristyan(filet) qebl kena. er tirk y fast tirperst z do yew deqqe de vajo ma filey. Kilmek kurmanc tirk dewleta tirk seba tirperst ben musulman, ben cuh, ben hiristyan ben heme y.

Eleqey nan dn man no. Eleqey nan wjdan exlaq no. Dn mane tirkan tirperest yo. Exlaq wijdan nan tirkperest yo. Pron yo tirk ser tirkperest yo. Hezar ser z ro tirk, tirkperest ra fek verandan. Dimenya kurdan qirkerdi kurdan ra fek verandan. Na rat nyero dyay, seba kurdan merg o. Seba kurdan qirkerdi o.

Qey nay gera herkes go bido qiseykerdi fermandare gird pl, fermandar yager. Gore nay z xoverbido. Xelasya kurdan xoverday o. Xelasya kurdan serhildan de yo. 

Xoverday! Xoverday! Xoverday!

Serhildan! Serhildan! Serhildan!   779
YEN ZGR POLTKA

Yazarn Tm Yazlar: