Askerlik boyqotu!

terstaqlareco@gmail.com | 11 Ocak 2017 Çarşamba

TERSTAQLA RECO

ÇIQMAZ KÛÇE

Doqsanlarda Kurdistan'ın her yanına yayılan gerilla sawaşi xalqın da direnişe qatılımıni sağladi.

Mehkemelere başwuran, polêslerden yardım isteyen yoxti. Gençler oqul boyqoti yapidilar, esnaf işgal quwwetlerıne eşya satmidi, ew sahipleri ewıni onlara kiralatmidi we en önemlisi gençler askere gitmidi.

Sorın yaşamamaq için, ciwarda askerlıx yapan biri warsa herkes onın adına kimlik çıxaridi. Hetta bazen işin ucuni qaçıran da wardi. Misal, bızım mehlede Resul abê wardi, 1974'te Qıbrıs'ta askerlıx yapmişti, 1970 doğımlilar bile onın adına kimlik çıxarmişti. Benım bildığım qadariyla Resul abênin kimligi mehlede 17 kişide wardi.

Ben de çewremdeki gençlere diidım bênamus olıp dewlete askerlıx yapacağınıza, şerefinızle ARGK'ye qatılın.

Bu propagandayla 1994'te eyalete qefle qefle sawaşçi gönderidım. Bi ara eyalet baan dêdi yeter yaw, qış üslenmesi için ayırdığımız gıda bile bitti, çalışmalarıni durdur. Dêdım lojistik ERNK mılislerının sorınidir, herkes görevıni yapsın

***

Bigün Mersin'deki teyzem aradi dêdi Reco ortalıx çoq qarışıxtır hema benle enişten ne êttıxsa Seyfi'yi iqna êdemedıx, diyi gereki gideyım. Dêdım teyze eger Seyfi arqaaş qararliysa walla yapacax bişi yoq mecbur qabullenecaxsız. Dêdi yarın Seyfi Diyarbaqır'a gelecax, bilisen enişten seni çoq sewi her sene oraya gelıp döndıxtan sonra senden bahsedi, diyi Reco oni iqna êtmağa çalışsın. Dêdım teyze temam elımden geleni yaparam.

Hemen Sedo ile Meheme'yi buldum dêdım teyzemoğli Seyfo geli, qatılım sağlayacaq, oni bıze götürsem anam duygusal dawranır wazgeçebılır. Meheme dêdi bıze gelsın, bızımkiler köydeler. Dêdim temam, o burdayken sız de benım arqaaşım degılmiş gibi dawranın, qatılım yapacax gençlersiz temam? Dêdiler temam.

Ertesi gün gittım Seyfo'yi qarşiladım. Baxtım elınde bi çanta, dêdim Seyfi heval xazırlıqli gelmişsen qutlaram. Buni götürdüm cıger ismarladım. Yolda çantali hangi genç göriyemse diyem bunlar qatılım yapacaq arqaaşlardır. Maqsat moral bulsun. Oni fazla sawaş psiqolojisine soqmamax için güvercinlerden bahsediyem.

Aqşam Meheme'lere gittıx. Dêdi sıze gidax teyzeyi göreyım. Dêdım anamlar köye gitmiş, orda operasyon war, babam yaqalansa ewi gösterebılır en iyisi burda qalax. Biraz gêçti Sedo ile Meheme geldiler. Agustos sıcağında qaban giymişler. Dêdım yoldaşlar merheba. Seyfo'ya dêdim bu arqaaşlar da Dêrsım'den geldiler, yarın sabah Hereqol'a gidip birliklerıne qatılilar. Meheme dêdi benım düzenlemem Zagros'a yapıldi, hereketli taburda tepeciyem. Sedo dêdi oralarda qar oldıği için qaban giydıx. Meheme Seyfo'ya dêdi sen xêrlisiyle Hezro'da qatilacaxsan? Seyfo dêdi yoq ben Muş'a gidiyem. Gülerax dêdım çoq şanslisan ha, Muş rehet bi yerdır orda olay molay olmi, teyzemoğlıni gereki kendi ellerımle birlıgıne teslim êdeyım.

Bu dêdi yorgınam müsadenızle uyuyayım. Bunun yatağıni yaptıx uyudi. Biz diger odaya gêçtıx. Dêdım iyi ki Serhat'ta qatılım yapacaq, burda olsa teyzemler beni araya soqardi, ê bılisız eyalet de beni qırmi. Sedo dêdi Reco saan heyranam, teyzen oğlına bile duygusal yaqlaşmisan. Dêdim görevımız heval

***

Sabah Sedo ile Meheme erken çıxtilar dêdiler yolımız uzun serkeftın. Sarılıp wedalaştıq.

Seyfo'yi aldım yolda giderken Qerejdax mılisi xalê Mıhyedin'i gördüm dêdım xêrdır? Dêdi Muş'a qoyun almağa gidiyem. Xalê Mıhyedin hem mılistır hem de heywancilıxla ugraşi, gezmedıği eyalet yoq. Kendi kendıme dêdım buna Seyfo'yi anlatayım ki gittıği her eyaletteki mılislere anlatsın onlar da örnek alsınlar.

Yawasça dêdım yanımdaki teyzemoğlidır, Serhat eyaletıne qatılıma götüriyem. Dêdi burda qatılsın. Dêdım buraya fazla sawaşçi gönderdım qontenjan dolmiş, Serhat'a qaydırma yapiyam. Baan heyranlıxla baxti u dêdi gözlerınde qurtuluşi göriyem Reco heval.

Üçümüz Muş otoposunda en arqa qoltığa yan yana otırdıx. Licê-Qulp-Muş güzergahından gidiyıx.

Licê'yi gêçtıx Qulp'a yaqlaştıq qarşımızda tüm heybetiyle Andok daği. Bi wiraji döndıx ahaa ARGK! Bi heval el işareti yapti otoposa yani yawaşla we yana yanaş. Seyfo acayip hêcanlandi. Dêdım sakin ol, saqın burda inme senın noqtan farqlidır, baan bırax.

Bi heval kimlık qontroli yapi. Yanımıza geldi dêdi kimlik! Yawasça dêdım kimlıgımi deşifre êtme qomtan hevale söle Tofan Reco burda senle görüşmax isti. Bu gitti 5 daqqa sonra geldi dêdi gel. Ben tek gittım baxtım Adnan heval. Dêdi Reco heval xêrdır? Dêdım bi arqaaş qatılım sağli, oni Serhat'a götüriyem. Dêdi burda qatılsın. Dêdim walla tek tercih olaraq oraya seçti. Dêdi temam o zaman diqqatli olın, serkeftın. Yola dewam êttıx

***

Mıhyedin heval yol boyunca uyudi, Seyfo hep dağlara baxidi. Arada Seyfo'ya diyem bu dağlardan hangisıni meraq êdisense teyzenoğlına sor hepsıni bıliyem.

Qulp'i gêçmişıx, bız êle dalmişken bi baxtım otopos frêne basti. Ayaği qaxtım dêdım ecaba bu sefer de Andok ğrubi mi çewırdi? Bi baxtım bi asker otoposa bindi dêdi herkes kimlıgıni çıxarsın qontrol war. Mıhyedin hewal dêdi Reco walla 125.maddeden idam aldıx. Dêdım şşttt panik yapma yaw Muş'a heywan almağa gidiyıx. Dêdi ne heywan almasi yaw cêbımde Amed eyalet qomtanının Serhat eyalet qomtanına yazdıği not war. Dêdım Mıhyedin heval wey ben senın...! Seyfo dêdi ne oldi? Dêdim Seyfo sen de seni qatılima götürdığımi söyle benim burda derimi yüzsınler. Dêdi zaten êle diyecagım yaw meraq êtme. Dêdım yaw teyzeoğli bari iki toqat yêdıxtan sonra itirafçi olaydın. Benım oni dêmemle askerin bızim yanımıza gelmesi bir oldi. Dêdi kimlikler! İstem dışi dêdım ben Resul, Qıbris'ta... Seyfo dêdi ben askere gidiyem, bu sülüs kağıdımdır, yanımdakiler de teyzemogli we dayımdır beni birlıgıme götüriler. Ben şoqa girdım!Asker qağıda baxti dêdi istersen bızımle gelın bız sizi götürelım. Dêdım yoq qomtanım zaten az qaldi. Asker Seyfo'ya dêdi peki hema diqqatli olun kimseye askere gittığıni söyleme erabada örgütçiler olabılır. Seyfo dêdi temam. Kağıdi vêrdi o gitti. Otopos hareket êtmağa başladi. Mıhyedin heval dêdi Reco sen nesen yaw, hem bızi hem de sawaşçiyi idamdan qurtardın, hangi ara o saxte belgeyi yaptın? Dêdım Mıhyedin heval her ihtimali düşünmax zorındaydım. Seyfo'ya bişi diyemiyem hem ona qızgınam hem de hayatımızi qurtardıği için minnettaram.

Muş'a wardıq. Mıhyedin heval dêdi ben köye gidiyem qoyun almağa. Dêdım temam git hema dönüşte sadece qoyun olsın yanında. Wedalaştıq.

Seyfo'yi birlıgıne teslim êdecağım. Dêdım teyzeoğli ben senın askere gidecağıni... sözümi kesti dêdi ewde o iki gencın niyeti wardi beni de gerillaya götüreydi hema sen dêdın ya teyzemoğlıni gereki kendi ellerımle birlıgıne teslim êdeyım, o an çoq duygulandım. Baan bi sarıldi diyemedim yaw sen baştan beri beni yanlış anlamişsan ben de seni.

Buni qışla qapisına qadar götürdım. İçım de el vêrmi oni askere göndereyım dêdım walla son şansımi deneyecagım. Dêdım Seyfo saan bişi diyecağım, bılmen gerektığına inaniyem hema biliyem baan qızacaxsan. Dêdi nedır? Dêdım hanê baban her sene Diyarbaqır'a geli sız zannedisiz tarla, bağ, bahxçeyle ilgileni. Dêdi êê? Dêdım o êle degıl. Dêdi nasıl yani? Dêdım baban quyrıx soqumi qanseridır, en fazla 17 ay ömri qalmiş, senin askerlığın 18 ay, sen askerdeyken o maalesef... Dêdi nasıl, neden bızım xeberımiz yoq? Dêdim sızın üzülmemenız için geli burda tedawisini yaptıri. Bu iki elıni başinın arasına aldi u ağladi. İçımden diyem enişte heqqın helal êt mecburdım. Qaxti dêdi hadê geri döniyıx hema seni de affetmiyem bilesen. Dêdım heqlisen hema senden rıcam buni bıldığıni babana söyleme üzüntisınden o an ölür, doqtor êle söyledi

***

Seyfo'yla otoposa atlayıp döndıx. Bu sefer saqata gelmemax için Elazığ-Ergani güzergahıni taqip êttıx. Daha sonra Seyfo asker qaçagi olaraq aranmaya başlanınca Awrupa'ya qaçti.

Mıhyedin heval noti nasıl qurtardiğımızi hem Serhat hem de Amed eyalet qomtanına anlatmiş. Çift mühürli tebrik noti gönderdiler baan.1532
YENİ ÖZGÜR POLİTİKA

Yazarın Tüm Yazıları: